ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Кадри

Кисільова Світлана Вікторівна

– начальник Управління освіти, забезпечує виконання покладених на Управління освіти завдань,здійснює керівництво діяльністю установи та управління підпорядкованими навчальними закладами міста, представляє інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами, взаємодіє з органами громадського самоврядування

Кожухаренко Ірина Володимирівна

– заступник начальника Управління – начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, координує роботу головних спеціалістів відділу та відповідає за забезпечення якісної загальної середньої освіти в місті

Крючкова Світлана Олександрівна

– головний спеціаліст з кадрових питань, виховної роботи та позашкільної освіти – забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи, впровадження в навчально-виховний процес закладів міста Концепції національного виховання; вивчає, аналізує та контролює роботу позашкільних закладів

Львова Ірина Вікторівна

– головний спеціаліст Управління освіти з питань охорони дитинства та дошкільної освіти, забезпечує реалізацію державної політики з питань охорони дитинства (оздоровлення та відпочинок, медичне обслуговування, організацію харчування), здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності дошкільних закладів міста

Романова Тетяна Михайлівна

головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти – здійснює організаційне та інформаційне забезпечення роботи відділу та закладів освіти міста щодо реалізації освітньої державної політики

budimБудім Микола Федорович

– вчитель – логопед, здійснює корекцію стану здоров’я дітей: усунення різних порушень усної та писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів; надає консультативну допомогу батькам дітей, які мають вади мовленнєвого розвитку

Нечипорук Інна Миколаївна

– завідувач міської психолого-медико-педагогічної консультації – структурного підрозділу Управління освіти, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, просвітницьку, профілактичну діяльність

DIGITAL CAMERA

Дранчук Анастасія Сергіївна

юрисконсульт, організовує правову роботу Управління освіти, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства,інших нормативних документівУправлінням освіти, а також його керівником, працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків

gurmazaГурмаза Ірина Олександрівна

– заступник начальника Управління – вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності управління

Гончаренко Наталія Олександрівна

головний бухгалтер – контролює та координує фінансову діяльність закладів та установ освіти, проводить збір, обробку, систематизацію та аналіз інформації про фінансово-господарську діяльність закладів та установ освіти міста

vaskevich

Васкевіч Наталія Григорівна

– головний економіст, здійснює планування розвитку освіти міста, підготовку пропозицій по забезпеченню установ і закладів фінансовими ресурсами, формує кошториси доходів і видатків закладів освіти, контролює штатні розписи, організацію харчування в навчальних закладах міста

avedenkoАведенко Наталія Вікторівна

бухгалтер, веде бухгалтерський облік Управління освіти

Korzhan

Коржан Наталя Сергіївна

бухгалтер, здійснює облік матеріальних цінностей та необоротних активів Управління освіти

Антоненко Яна Петрівна

економіст, відповідає за здійснення операцій щодо своєчасного фінансування навчальних закладів та установ освіти

Пасічник Тетяна Валеріївна

економіст, веде статистичний облік та відповідає за моніторинг використання енергоносіїв у закладах та установах освіти міста

DIGITAL CAMERA

Гурський Євген Анатолійович

економіст, відповідає за ведення реєстрів та довідок

Карпова Ольга Миколаївна

– начальник господарської групи, відповідає за координацію дій щодо зміцнення матеріально-технічної бази підпорядкованих закладів, здійснення нагляду за експлуатацією будівель та споруд, інженерних мереж, які знаходяться у підпорядкуванні Управління освіти та закладів освіти

Годулян Олександра Юріївна

– інженер господарської групи, забезпечує зміцнення матеріально-технічної бази, здійснює нагляд за експлуатацією будівель та споруд, інженерних мереж, які знаходяться на балансі Управління освіти

zamostyanikЗамостяник Михайло Михайлович

– інженер з охорони праці, у межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони праці в Управлінні освіти та навчальних закладах міста, контролює дотримання норм безпеки життєдіяльності учнів та охорону праці працівників під час організації навчально-виховного процесу в закладах освіти

belovzorovБіловзоров Олег Володимирович

інженер-програміст, забезпечує технічну підтримку роботи Управління освіти, спрямовану на організацію безперебійної роботи оргтехніки та комп’ютерної мережі, відповідає за функціонування сайту

Задайте свое питання