ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Математика

mathematicsІ. Нормативно-правове забезпечення.

 1. Витяг з Інструктивно-методичного листа щодо викладання навчальних предметів у 2017-2018 н.р.» (лист МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017).
 2. Методичний лист МОІППО «Нові підходи до викладання математики в умовах реформування вітчизняної освіти» 2017-2018н.р.
 3. Лист МОН України від 01.02.12 №1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах».
 4. Наказ МОН від 22.06.2016 №704 “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”.
 5. Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України 22 червня 2016 року № 704).
 6. Лист МОН від 30.09.2016р № 1/9-514 «Про особливості викладання математики (рівень стандарту) в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах».

ІІ. Програмове забезпечення.

 1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).
 2. Навчальна програма для поглибленого вивчення математики , 8 -9 класи загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН від 17.07.2013 № 983).
 3. Програма для класів з поглибленим вивченням математики. 9 клас (Рішення колегії МОН від 21.10.2008 протокол № 1/11-5145).
 4. Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класі в загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-440).
 5. Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класі в загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень академічний (Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-440).
 6. Математика для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики (Наказ МОН від 18.09.2014 № 1054).
 7. Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень.
 8. Перелік навчальних програм з математики, рекомендованих МОН України,для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році.
 9. Перелік навчальних програм з математики ,рекомендованих МОН України для використання у 2017-2018 навчальному році.

ІІІ. Методична скарбниця.

 1. На допомогу вчителю, що працює в 8 класі + календарно-тематичне планування (підготовлено Хмельницьким ОІППО).
 2. Календарне планування за підручником «Алгебра-8» (автори Н.С.Прокопенко, Ю.О.Захарійченко, Н.Л.Кінащук) ІППО КУБГ.
 3. Календарне планування за підручником «Геометрія-8» (автори А.П.Єршова, В.В.Голобородько, О.Ф.Крижановський, C.В.Єршов) ІППО КУБГ.
 4. Календарне планування складено до підручника: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затвердже¬них наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).
 5. Календарне планування складено до підручника: Глобін О.І., Буковська О.І., Васильєва Д.В., Сільвестрова І.А. Алгебра. 8 клас. Київ : Генеза, 2016, згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664): Математика: Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 585).
 6. Складено до підручника: Істер О. С. Геометрія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно із чинною навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з ураху¬ванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).
 7. Геометрична казка.
 8. Про паралельні прямі.
 9. Подорож у країну знань.

Коментарі закриті.