Навчаємо англійської мови по-новому

Одним із шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є орієнтація на набуття учнями ключових компетентностей та на створення ефективних механізмів їх запровадження. Однією із першорядних компетентностей, якими має оволодіти учень Нової української школи, є володіння іноземними мовами.

Навчання предмету «Іноземна мова» у 1-х класах у Вознесенській ЗОШ І-ІІІ ст. №8 із цього навчального року здійснюється у рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня з теми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти». З метою підготовки до апробації Нових державних стандартів у перших класах напередодні навчального року вчителі англійської мови Бусаргін М.С. і Лісоченко І.В. взяли участь у конференції у м. Біла Церква, що була організована Міністерством освіти і науки України спільно з Британською Радою. Глибоко переконавшись під час занять у необхідності суттєвих змін в освітньому процесі, молоді творчі педагоги школи докладають неабияких зусиль, аби по-новому, у цікавий для дітей спосіб, без примусу й перевантажень навчати дітей англійської мови. До того ж, організатори заходу забезпечили вчителів та учнів новими якісними яскравими підручниками, робочими зошитами, відеоматеріалами – всім необхідним для реалізації провідної ідеї експерименту – інтеграції знань у межах тем, визначених навчальною програмою. При цьому вчителеві надається повна свобода у виборі порядку вивчення та змісту кожної теми.

Навчання англійської мови першокласників відбувається в грі, що є максимально прийнятним для дітей цього віку. Домінуючі види діяльності – слухання і говоріння. Заняття проводяться в інтерактивній формі й завжди спрямовані на стимулювання маленьких школярів до отримання задоволення від своїх власних перших досягнень. Всі інструкції на уроках надаються англійською мовою, що, за своєю суттю, забезпечує створення навчального англомовного середовища, яке поступово стає стартовою позицією до подальшого вільного орієнтування в справжніх умовах іншомовного простору.

Під час планування уроків вчителі англійської мови максимально враховують вікові та психологічні особливості дітей першого класу. Тож застосовують різноманітні прийоми для забезпечення активного спілкування з учнями у ситуаціях, наближених до життєвих реалій та, звичайно ж, відповідно до їх інтересів. Класи, які стали учасниками пілотного проекту Нової української школи, якісно відрізняються від звичайних, тому що навчання іноземної мови відбувається на принципово нових засадах – компетентнісному, інтегрованому, комунікативно-діяльнісному і особистісно зорієнтованому підходах. Сьогодні іншомовна діяльність школярів розглядається як новий спосіб спілкування, що має вирішити завдання готовності й здатності молодого покоління до міжкультурної комунікації.

Вчителі ЗОШ №8 активно включилися у процес реформування освіти: експериментують, творять, навчають і виховують перше пілотне покоління Нової української школи. Педагоги добре усвідомлюють, які великі надії на них покладаються державою. Тому, навчаючи по-новому, прагнуть досягти успіху, адже за їх першим досвідом – створення нового освітнього середовища в навчальних закладах нашої країни.

Методист МНМЦ Шишкіна О.І.

Задайте свое питання