Навчаємо навчаючись

Має значення тільки те знання,

яке використовується на практиці.

Гордон Драйден

В наш час прискорення науково-технічного прогресу, коли володіння інформацією стає важливішим інструментом у будь-якій сфері людської діяльності, головним завданням є навчання підростаючого покоління жити в інформаційному світі, уміти знаходити та використовувати необхідні знання. Це можливо через використання та застосування інформаційних технологій у галузі освіти. Тобто, вчитель на своїх уроках повинен створити такі умови творчої діяльності учнів, при яких буде формуватися та розвиватися їх пізнавальна потреба. Однією з особливостей викладання шкільного курсу математики є необхідність використання саме інформаційних технологій, які дійсно забезпечують активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів. Ефективне використання відповідних технологій можливе, якщо вчителі самі володіють ними та вміють їх застосовувати. Певний досвід з даного питання мають всі вчителі математики навчальних закладів міста, але щоб досягти успіху у сучасному світі потрібно весь час оновлювати та поповнювати свої знання. Тож, 05 грудня 2017 на базі Вознесенської ЗОШ № 8 відбулося засідання міського методичного об’єднання вчителів математики з питання «Сучасні освітні інструменти вчителя математики. Розвиток особистісних компетенцій учнів в умовах використання ІКТ».

Керівник міського методичного угрупування вчителів математики Луценко К.І. провела майстер-клас з використання відеоскрайбінгу. Вчителі переконалися, що поєднання зображення, тексту і голосу дозволяє наочно уявити і дохідливо пояснити складні ідеї. Відеоскрайбінг змушує працювати уяву і не потребує спеціальних знань, тож кожен може цьому навчитися.

Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель – методист Стефаник А.М., поділилася досвідом використання сервісу Web 2.0. для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою інтерактивних модулів – навчаючого додатку LearningApps.org. Вчителі математики з цікавістю працювали у відповідній програмі, створювали нові тестові завдання та розв’язували вже створені. Таким чином, учасники мали змогу переконатися, що LearningApps.org – прекрасний сервіс для розробки електронних навчаючих ресурсів, а саме – тестових завдань.

Особливо зацікавила учасників міського методичного угрупування вчителів математики Попкова Н.В., яка представила програму GeoGebra – вільно-поширюване динамічне геометричне середовище, яке дає можливість створювати «живі креслення» для використання в геометрії, алгебрі, планіметрії, зокрема, для побудов за допомогою циркуля і лінійки. Вчителі математики побачили можливості програми, яка володіє багатими можливостями для роботи з функціями (побудова графіків, обчислення коренів, екстремумів, інтегралів тощо) за рахунок команд вбудованої мови.

Наступним етапом засідання став математичний практикум з розв’язування завдань з параметрами, який провела вчитель-методист Романенко С.В.(гімназія). Завдання пов’язані з розв’язуванням рівнянь з параметрами, часто трапляються на шкільних олімпіадах різних рівнів, на різноманітних конкурсах. Також слід відмітити, що результати зовнішнього оцінювання показали, що значних труднощів викликали в учнів розв’язування рівнянь з параметрами. Отже, вчителі математики розглянули методи розв’язування рівнянь з параметрами. Були розв’язані найпоширеніші типи рівнянь з параметрами, поглиблювались знання про методику розв’язування рівнянь з параметрами, розглядалися складні випадки розв’язання рівнянь з параметрами.

Підводячи підсумок роботи міського методичного об’єднання вчителів математики слід підкреслити, що майстерність учителя на уроці полягає головним чином у вмілому володінні методикою навчання й виховання, творчому застосуванні сучасних педагогічних технологій і передового педагогічного досвіду, раціональному керівництві пізнавальною й практичною діяльністю учнів, їхнім інтелектуальним розвитком. І це є запорукою підвищення ефективності навчання з математики.

Чехратова Т.А.,

методист з предметів природничо-математичного циклу

Задайте свое питання