Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу

З 1 вересня 2017р. пілотні школи України працюють за проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти, що забезпечує реалізацію Концепції Нової української школи.

У Концепції НУШ акцентовано увагу на упровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму, що розуміється як максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її здібностей, можливостей, індивідуальних потреб і життєвих планів.

З метою підготовки вчителів початкових класів до впровадження освітніх новацій, 18 січня 2018р. на базі Вознесенського закладу освіти № 4 відбулося засідання творчої групи вчителів початкових класів «Особистісно-зорієнтований урок: практичне та науково-методичне наповнення для формування компетентностей учнів».

Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Буряк Г.О. запросила колег взяти участь у тематичній діловій грі з елементами тренінгу. Під час роботи вчителі розглянули актуальні для нової школи ідеї дитиноцентризму, серед яких:

  • відмова від орієнтації освітнього процесу на середнього школяра і обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;
  • активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини;
  • забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту дитини;
  • виховання вільної незалежної особистості.

В практичній частині засідання члени творчої групи виконували вправи на усвідомлення загально-людських цінностей – пріоритетної складової нової української школи (вправа «Острів»), вирішували проблемну ситуацію щодо шляхів максимального наближення навчання до індивідуальних особливостей і здібностей конкретної дитини (казка «Лісова школа»), розглянули альтернативні підходи у навчанні молодших школярів: «Метод зеленої ручки», «Щоденні 5», стратегія розвитку критичного мислення «Сторітелінг» та інші.

Окрему увагу вчителі приділили організації освітнього середовища, у якому доцільно використовувати мобільні робочі місця, створювати тематичні осередки, облаштовувати відкритий освітній простір із сучасним дизайном, спрямований на розвиток дитини та мотивацію її до навчання. Члени творчої групи об’єдналися у групи і розробляли власний «План класної кімнати».

Методист МНМЦ Богдан А.О. познайомила вчителів із змістом навчально-методичного посібника «Нова українська школа: порадник для вчителя», у якому подано матеріали про новий Державний стандарт загальної початкової школи, розкрито його концептуальні засади, охарактеризовано чинники забезпечення якості навчального процесу, прокоментовано структурні компоненти формули успіху Нової школи. Посібник містить практичні поради, які допоможуть вчителеві підготувати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, здійснювати моніторинг розвитку учнів.

Дякуємо адміністрації навчального закладу № 4 (Потоцький В.М., Кісілюк Г.А.) та керівнику шкільного МО вчителів початкових класів Буряк Г.О. за високий методичний рівень організації та проведення заходу.

Розбудова Нової української школи – це довготермінова реформа, яка розпочинається вже зараз. Шлях її упровадження буде супроводжуватися суттєвими змінами всіх складників освіти. Але вже сьогоднішні школярі мають відчути позитивні зміни й отримати якісну освіту.

А.О.Богдан, методист МНМЦ

Задайте свое питання