Професійна компетентність педагога є однією з умов його успішної професійної діяльності

Якщо ви володієте знаннями,

 дайте іншим запалити

від нього свої вогники.

Т.Фулпер

Реформування освіти України є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних із визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. У Державному стандарті базової та повної середньої освіти підкреслено, що зміст базової та повної загальної середньої освіти створює передумови для індивідуалізації навчання, запровадження особистісно орієнтовних педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентностей учнів. Отже, стає очевидним, що досягнення сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом вчителя, його професійною компетентністю, без якої неможливе розв’язання нових проблем навчання й виховання відповідно до нових освітніх парадигм. Сучасний вчитель має мислити гнучко, нестандартно, уміти адаптуватися до швидких змін та умов життя.

Тому питання «Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності» стало темою чергового засідання міського методичного угруповання вчителів фізики та астрономії, яке відбулося 22 листопада 2017 р. на базі Вознесенської ЗОШ № 2.

Розпочалося засідання відвідуванням відкритого уроку у 11 класі «Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму», вчитель Димчук А.В. Епіграфом до уроку стали слова Конфуція «Вчення без роздумів – марна трата часу». Тож, протягом уроку учні не тільки опановували нові знання, а й вчилися застосовувати їх в різних нестандартних ситуаціях.

 Продовженням засідання стало проведення вчителем – методистом Вознесенської гімназії № 1 П’яновою О.О. майстер-класу з розв’язування експериментальних задач. Всі учасники з цікавістю виконували експерименти, розв’язували задачі, ділилися власним досвідом з даного питання. Вчителі Нагорний Ю.М. (ЗОШ №8) та Некрасова К.С.( ЗОШ № 7) розповіли про використання експериментальних задач з простим обладнанням та про розв’язування творчих експериментальних задач.

Вчитель – методист Вознесенської ЗОШ № 5 Василець А.А. провела методичний диспут «Розвиток професійної компетентності вчителя», залучивши до обговорення запропонованих питань всіх членів міського методичного угруповання вчителів фізики та астрономії. Очевидно, що якість навчання тісно пов’язана з особистісним потенціалом вчителя, його професійною компетентністю. Німецький філософ Е. Фромм сказав: «Якщо людина хоче стати майстром у якому-небудь мистецтві, йому має бути підпорядковане все її життя. Власна особистість стає інструментом у практиці мистецтва, інструментом, який треба підтримувати в такому стані, щоб він міг виконувати свої особливі функції».

Професійна компетентність – це мистецтво, яке повинно постійно удосконалюватись.

Чехратова Т.А.,

з предметів природничо-математичного циклу

Задайте свое питання