Розвиток особистісного потенціалу учнів на уроках з фізики

 

Найважливішим завданням школи є навчити дитину мислити. Тож, завдання вчителя організувати навчально-виховний процес так, щоб допомогти учням на уроках та в позаурочний час оволодіти технологіями життєтворчості, створити умови для розкриття внутрішнього потенціалу, самооцінки, самореалізації, самоконтролю учнів, стимулювати пошук, нестандартні рішення, міркування над складними питаннями, з метою гармонійного розвитку цілісної особистості. Тому тема засідання міського методичного угруповання вчителів фізики «Дослідницька робота учнів у процесі навчання природничих дисциплін як умова формування їх творчої активності», яке відбулося 16.02.2017 р. на базі Вознесенської ЗОШ № 4, досить актуальна на сьогоднішній день.

Загальновизнаним є те, що фізика як наука ґрунтується на експерименті та дослідницькій роботі. Очевидно, що зацікавити учнів фізикою, добитися розуміння та засвоєння основ цієї науки, прищепити певні експериментальні та дослідницькі вміння і навички можна лише при широкому використанні фізичного експерименту. Експеримент є найважливішим елементом процесу навчання фізики. Він виконує декілька дидактичних функцій: підвищує зацікавленість до предмета, активізує розумові здібності, розвиває спостережливість, сприяє політехнічній освіті. Тож, обговорюючи дане питання, вчителі фізики долучилися до Круглого столу з теми засідання та поділилися досвідом організації та проведення дослідницько-експериментальної роботи.

Вчитель фізики Вознесенської ЗОШ №4 Мартиненко З.П. провела майстер-клас «Впровадження проектних технологій на уроках фізики». Були розглянуті питання щодо особливостей підготовки проектів у 8-х класах та роль проекту у формуванні універсальних умінь. Учні гімназії ( вчитель фізики П’янова О.О.) 7-х та 8-х класів представили та захистили проекти «Транспорт майбутнього» і «Блискавка та її види». Вчитель Василець А.А.( ЗОШ № 5) поділилася досвідом підготовки відеопроектів її учнями з залученням батьків. Однією з нових технологій навчання є квест. Ця технологія сприяє активізації розумової та творчої діяльності дітей; залученню учнів до самостійного пошуку; стимулюванню пізнавальних інтересів школярів; упровадженню компетентнісного підходу в освітній процес. Тож, підсумком роботи з даного питання стала участь вчителів у квесті «Сили природи».

Оскільки вчителі природничих дисциплін у січні 2017р взяли участь у громадському обговоренні Типових навчальних планів для 10-11 класів, то учасники засідання познайомилися з загальними та систематизованими пропозиціями вчителів міста, що були направлені до Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

З цікавістю вчителі фізики обговорили проект Нової української школи та склали формулу до якої ми прагнемо: компетентність це = мобільність навчання + гнучкість методу + критичність мислення + здатність особистості навчатися протягом усього життя.

Отже, ми вчимо дітей фізики не тільки для того, щоб вони пізнавали світ, а й навчалися думати, знаходити компроміси, виділяти головне, критично ставитися до будь-яких аргументів, висувати гіпотези та перевіряти їх на практиці.

Чехратова Т.А., методист з предметів природничо-математичного циклу

Задайте свое питання