Формування позитивної мотивації молодших школярів до вивчення англійської мови

З метою забезпечення готовності педагогів до впровадження провідних ідей Концепції нової української школи, згідно з планом МНМЦ 14 березня 2017 року на базі Вознесенської спеціалізованої школи І ступеня №1 відбулося засідання майстер – класу для вчителів англійської мови початкової ланки з теми «Формування позитивної мотивації молодших школярів до вивчення англійської мови на основі імітативно-ігрових технологій».

У рамках порядку денного зібрання досвідчений учитель Лисовська С.Р. провела для молодих колег відкритий урок у 1-му класі, під час якого яскраво продемонструвала основні механізми організації іншомовної навчальної діяльності молодших школярів. Імітативно-ігрові технології, що педагог активно використовує, дають змогу вирішувати поставлені завдання, поєднуючи всі компоненти навчального процесу. Для повноцінного забезпечення навчання англійської мови на початковому етапі вчитель використовує такі види діяльності, як розучування та відтворювання римівок, віршів, скоромовок, пісень, музичних лічилок, епізодів мультфільмів, адаптованих до вікових особливостей дітей.

Сьогодні в центрі навчання знаходиться учень як особистість, його здібності, інтереси, потреби. Тож зважаючи на рівень готовності школярів до сприйняття іноземної мови, учитель й визначає зміст і форму навчальних занять, формує, спрямовує і коректує весь освітній процес на розвиток навичок комунікативних умінь учнів, їх творчого потенціалу, особистісних якостей. Такий підхід до організації навчання іноземної мови означає, що всі методичні рішення (підбір ритміко-пісенного матеріалу, навчально-дидактичних ігор, імітативно-ігрових вправ, використання прийомів, способів, методів, засобів, режимів роботи) проходить крізь призму особистості дитини.

Досвід Лисовської С.Р., представлений колегам на зібранні, був затверджений рішенням міської науково-методичної ради як перспективний і рекомендований до поширення. Тож такі методичні зустрічі сприяють обміну кращим досвідом, а відтак і професійному становленню й зростанню молодих учителів.

Шишкіна О.І., методист МНМЦ

Задайте свое питання