Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики

Найголовнішим завданням викладання інформатики є створення умов для розвитку комплексу рис, які забезпечують інформаційно-комунікаційну компетентність та соціальну мобільність учня, здатного орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнічного суспільства. Кожен учитель застосовує у навчальному процесі свої прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів. Досвід роботи  доводить, що основна мета роботи вчителя з активізації пізнавальної діяльності учнів полягає в розвитку їх творчих здібностей. На сучасному етапі розвитку освіти активізація навчання школярів розглядається  не як посилення діяльності, а як мобілізація вчителем за допомогою спеціальних засобів інтелектуальних, морально-вольових та фізичних сил учнів на досягнення конкретних цілей навчання і виховання.

На засіданні міського методичного угруповання вчителів інформатики, яке відбулося 06 грудня 2018р на базі Вознесенської ЗОШ № 5, розглядалося питання «Активізація розумової  і творчої діяльності учнів на всіх етапах уроку інформатики». Педагоги стали учасниками майстер-класу з даного питання, який провів вчитель інформатики школи Яцунський С.М. Презентуючи досвід роботи, вчитель підкреслив, що здібності учнів   розвиваються в процесі діяльності. Детально зупинившись на методах і прийомах навчання, Яцунський С.М. представив свою систему роботи  з активізації пізнавальної діяльності учнів, в основі якої лежить врахування поступового і цілеспрямованого розвитку їх творчих пізнавальних здібностей, розвиток мислення. Поділившись досвідом роботи, вчитель запропонував колегам практичну роботу. Вчителі інформатики з цікавістю та ентузіазмом виконали поставлені задачі, переконавшись, що подібні форми роботи є ефективними, пізнавальними та результативними.

Керівник міського методичного об’єднання вчителів інформатики Терещенко Л.П. провела майстер-клас  з розв’язування  олімпіадних завдань. Учасники мали змогу познайомитися з новими функціями в роботі XL. Вчитель ЗОШ № 10 Варениця О.А. нагадала про побудову графіків в XL.

Учасники засідання міського методичного угруповання вчителів інформатики ще раз переконалися, що предмет «Інформатика» відноситися до тих предметів, викладання яких можна комбінувати як з традиційними методами, так і з використанням інноваційних методів викладання. Особливе значення має  включення учня в активну пізнавальну діяльність. Сьогодні  педагоги мають право  на творчий вибір форм та методів, засобів  навчання,  виявлення педагогічної ініціативи тощо. Отже, кожному вчителю потрібно пам’ятати, що  урізноманітнення форм проведення уроку, цілеспрямоване використання різних педагогічних технологій, комп’ютерних мультимедійних, інформаційно – комунікаційних  та ігрових технологій  зацікавлює учнів, активізує їх здатність сприймати новий матеріал, розвиває в них творчий потенціал. А ось такий вислів  Анатолія Франса «Вчитись можна тільки весело…Щоб перетравити знання, потрібно поглинати їх з апетитом», задасть тон роботи на  кожному уроці і сприятиме підвищенню результативності навчання.

Чехратова Т.А.,  методист МНМЦ

Задайте свое питання