English Teachers Leadership club

З метою створення умов для розвитку у педагогів лідерських якостей, удосконалення комунікативної, соціокультурної та полікультурної компетентностей, згідно з планом роботи МНМЦ 23 листопада 2017 року на базі Вознесенської ЗОШ №6 відбулося засідання Клубу лідерів учителів англійської мови ЗНЗ міста.

Цього разу зустріч відбулася в сучасному кабінеті із зручними для проведення інтерактивних занять меблями, новою комп’ютерною технікою, SMATR-дошкою. Це результат реалізації нового проекту, який розробила керівник клубу Момотенко Л.В. у співпраці із головою фонду «Good to Share Leadership Foundation» Крістофером Філіпом Тауті із муніципалітету Хесекуа ПАР, що підтримує з нашим містом дружні стосунки.

Під час заняття з теми «Шляхи активізації мисленнєвих процесів школярів» учасники клубу в інтерактивній формі виконували завдання за створеними навчальними ситуаціями: обговорення відео, складання тематичних пазлів, гра в лото. Усі запропоновані керівником клубу форми роботи були логічно взаємопов’язані між собою за змістом й формою із поступовим ускладненням навчального матеріалу та підключенням всіх типів сприйняття інформації: слуху, зору, рухів, логічного та асоціативного мислення.

Зважаючи на основні положення Нової української школи, вимоги оновлених навчальних програм, у ході заняття Людмила Василівна акцентувала вчителів на особливості нового змісту навчання іноземних мов не тільки за традиційною тематикою ситуативного спілкування, а й за чотирма інтегрованими змістовими лініями: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях та подолання фрагментарності навчання. В якості яскравого прикладу з упровадження нових підходів на уроках англійської мови Людмила Василівна показала колегам, як цікаво і з користю можна використати елементи STEM-освіти (науки-техніки-інженерії-математики). Так, при перегляді відеосюжету моделювалися різноманітні мовленнєві ситуації, успішне вирішення яких забезпечує інтеграцію знань, умінь та навичок, а також позитивні емоції всіх учасників навчально-виховного процесу від участі у такого роду заняттях.

Усі учасники клубу отримали задоволення від активної конструктивної співпраці. Такі неформальні педагогічні зустрічі – це один із ефективних шляхів підвищення фахової майстерності, де відбувається колективне вирішення проблем, активний обмін досвідом, що в кінцевому результати впливає на якість навчання іноземним мовам.

Шишкіна О.І., методист МНМЦ

Задайте свое питання