Формування інноваційної компетентності педагога – необхідна умова оновлення освітнього процесу

З метою стимулювання процесу якісних змін в освіті, генерування сучасних ідей виховання та розвитку дітей дошкільного віку протягом вересня 2019-2020 навчального року відбулися засідання міських методичних об’єднань педагогів різних вікових груп, медичних сестер та музичних керівників закладів дошкільної освіти Вознесенської міської територіальної громади.

В ході роботи члени МО обговорювали інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 н.р.», обирали проблемні питання методичних угруповань, серед яких «Мовленнєва компетентність – невід’ємна складова креативної особистості», «Розвиток пізнавальної активності дошкільників», «Створення в закладі дошкільної освіти умов для інтегрування музичної діяльності з різними видами організованої та самостійної діяльності дошкільників», «Впровадження у педагогічний процес новітніх методик профілактики та лікування дитячих захворювань, здоров’язбережувальних та здоров’яфор- мувальних технологій».

Щоб активізувати творчу активність педагогів, заохотити їх до саморозвитку, спонукати до підвищення професійної компетентності та розвитку креативного мислення, методист МНМЦ з дошкільної та початкової освіти та керівники МО залучили  колег до участі у різних видах роботи: методичний практикум «Мелодекламації – сучасний інструмент усебічного розвитку дитини», тренінг «Як полегшити адаптацію дитини до дитячого садка», «Особливості мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку», інтерактивні ігри «Рух – це здоров’я» та інші.

Освітній процес в умовах закладу дошкільної освіти – це цілісний процес взаємодії дорослих і дітей, який носить особистісно-орієнтований характер, спрямований на досягнення соціально-значущих результатів і набуття життєвої компетентності особистості в різних видах діяльності.

А.О. Богдан, методист МНМЦ

Задайте свое питання