Формування компетентності педагогів щодо фінансової освіти дошкільників

Оскільки знання, вміння та навички, сформовані у дошкільному віці, мають стати фундаментом для становлення людини, щиро зацікавленої в розвитку та економічному розквіті своєї держави, важливою є продумана та послідовна робота з економічної освіти наймолодших громадян суспільства.

Підготовці дитини до реального життя, активному залученню дошкільника в соціальну діяльність сприяє використання програми«Афлатот».

Зважаючи на це, педагоги міста поставили перед собою завдання – не тільки дати дітям економічні знання, але й, що дуже важливо, навчити правильно користуватися цими знаннями.

Ключовим чинником успішного вирішення поставленого завдання є озброєння педагогів необхідним методичним інструментарієм. З цією метою у жовтні 2018р. на базі Миколаївського ДНЗ № 101 відбулося чергове засідання обласного семінару з проблеми «Соціальний розвиток та фінансова освіта дітей дошкільного віку», в якому взяли участь і педагоги закладу дошкільної освіти №14 нашого міста.

В ході семінару слухачі розглянули питання «Соціальний розвиток, економічна освіта та фінансова грамотність – крок у європейське майбутнє»,познайомилися з досвідом педагогічного колективу ДНЗ № 101 м.Миколаєва з проблеми «Організація гри-стратегії для дітей старшого дошкільного віку». Завідувач КДНЗ КТ №14 «Дзвіночок» Калініченко Г.К. та вихователь-методист Баланчук Т.В. представили увазі колег презентацію з досвіду роботи за темою «Створення комфортних умов у закладі дошкільної освіти для успішної реалізації завдань програми соціально-фінансової освіти дошкільників «Афлатот». Практичний психолог Щербина О.В. та вчитель-логопед закладу Крайничук І.А. залучили учасників семінару до роботи майстер-класу «Формування компетентності педагогів щодо соціально-фінансової освіти дітей дошкільного віку».

Підсумовуючи роботу, методист Миколаївського ІППО Вареник Т.І., наголосила, що очевидним є те, що виховання соціально-відповідальних та освічених у фінансовій сфері дітей робить їх спроможними змінити власне життя та світ довкола на краще, тим самим збільшуючи шанси на успішне й щасливе майбутнє.

А.О. Богдан, методист МНМЦ

Т.В. Баланчук, вихователь-методист КДНЗ КТ № 14

Задайте свое питання