Гра та навчання грамоти: досягаємо гармонії

Концепцією Нової української школи передбачено певні кроки для забезпечен­ня наступності між дошкільною і початковою лан­ками освіти, серед яких особливе значення має мовна підготовка вихованців. Діти повинні прийти до школи з добре розвиненою мовою.

З метою презентації ефективних технологій навчання старших дошкільників грамоті 06 лютого 2020 року у Вознесенському закладі дошкільної освіти № 6 «Любисток» (керівник Мельничук Т.П.) відбулося засідання міського МО вихователів старших груп на тему «Розвиток мовлення дошкільників: інтегрований підхід».

Засідання проходило у формі методичного практикуму, який був спрямований на вирішення ряду завдань:

– надати педагогам методичні рекомендації щодо змісту роботи по ознайомленню старших дошкільників з елементарними граматичними узагальненнями;

– показати учасникам практикуму ефективність використання ігрових та ІКТ-технологій, сучасних методичних прийомів і завдань на заняттях з розвитку мовлення;

– формувати індивідуальний стиль творчої педагогічної діяльності кожного члена методичного угруповання.

Методист МНМЦ А.О.Богдан запропонувала учасникам обговорити проблему «Дитячий садок – початкова школа: які кроки необхідно здійснити, щоб забезпечити наступність?» Вихователь ЗДО №11 «Веселка» Ткаченко А.А. залучила колег до практичного виконання завдань програми «Дитина» (розділ «Мовлення дитини»). Кузьменко І.М. (Новогригорівський ЗДО «Оленка») познайомила присутніх з навчально-методичними матеріалами, що сприяють розвитку образного мовлення, комунікативних здібностей та самостійної мовної творчості дошкільників. Вчитель-логопед ЗДО № 14 «Дзвіночок» Крайничук І.А. надала практичні поради для виявлення рівня мовленнєвого розвитку старших дошкільників. Солодовніченко В.І. (ЗДО №12 «Світлячок») підготувала добірку жартівливих літературних творів, які допомагають формувати у дітей почуття гумору.

Вихователь ЗДО № 6 «Любисток» Кандибаєва Н.А. з вихованцями старшої групи запросили гостей на комплексне заняття з навчання грамоти, під час якого яскраво продемонстрували, що на етапі передшкільної освіти ігрові методи, комунікація і дитяча творчість в усіх її проявах мають бути основними елемен­тами освітнього процесу.

Підбиваючи підсумки методичної зустрічі, педагоги одностайно схвалили:

– чітко організувати роботу з розвитку мовлення можливо тільки в тому випадку, якщо вихователь добре знає стан мовного розвитку всіх дітей групи. Це допомагає правильно планувати діяльність та коригувати заняття в залежності від міцності оволодіння дітьми навчальним матеріалом;

– оволодіння дошкільниками різними видами діяльності поступово приводить їх до го­товності самостійно виконувати цілеспрямовані дії, свідомо дотримуватися пра­вил та інструкцій, заздалегідь планувати свої дії;

– ігрові методи на­вчання, комунікаційні вправи і дитяча творчість в усіх її проявах мають бути основними елемен­тами освітнього процесу адже розвиток дитини відбувається не лише шляхом накопичення знань, набутих у ре­зультаті організованих занять, а передусім шляхом оволодіння різними видами людської діяльності.

Більше фото на сторінці МНМЦ у Фейсбуці

А.О.Богдан, методист МНМЦ

Задайте свое питання