Інноваційні аспекти діяльності вчителів історії в контексті формування національної свідомості й духовної культури молодого покоління українців

Ключовими компетенціями сучасної молодої людини є уміння вчитися протягом життя, мислити критично, швидко адаптуватися до нових умов, реагувати на виклики, це уміння працювати в команді та ефективно спілкуватися, висловлювати власну думку та толерантно ставитися до інших. Зважаючи на вимоги сьогодення, на вчителів покладається важлива місія – орієнтувати освітній процес на формування ключових і предметних компетентностей школярів, цілісність світосприйняття, на пріоритет загальнолюдських цінностей: гідність, чесність, свободу, демократію, патріотизм.

З метою створення умов для підвищення фахової майстерності педагогів, рівня їх інноваційної культури 20 грудня 2018р. на базі ЗОШ №7 відбулося засідання міського методичного об’єднання вчителів історії на тему «Міжпредметні зв’язки та міжпредметна інтеграція на уроках історії як засіб формування ключових  і загальнопредметних компетентностей школярів».

Відкритий урок у 10 класі для колег провів учитель історії ЗОШ №7 Фончев В.В. У ході обговорення форм та методів роботи були вироблені рекомендації щодо активізації пізнавальної діяльності учнів шляхом використання можливостей проблемного навчання, міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків, інтеграції знань учнів. Набуті вміння відбирати, обробляти, аналізувати інформацію необхідно застосовувати на практиці для розв’язання навчальних ситуацій, наближених до реалій сучасного життя; необхідно віднаходити нові зв’язки і співвідношення, розглядати їх у різних моделях і контекстах. І чим більше активність і самоорганізація учнів, тим вище продуктивність навчання. Сьогодні необхідно, аби знання школярів ставали інструментом для їх подальшого навчання.

Усвідомлюючи потребу розвитку в учнів навичок вищого рівня – критично оцінювати інформацію, до якої відкривається безмежний доступ, учитель історії НВК №3 Чернятевич Д.В. представив детальний аналіз нового посібника «Українська історія в кінофільмах», виданого Академією української преси у 2018році. Цей посібник дозволить розширити знання учнів, розглядаючи історичні події крізь призму мистецьких творів, залучити їх до дискусій щодо співвідношення художнього вимислу й реальних складних історичних і соціальних процесів в Україні.

Зацікавила присутніх інформаційна сторінка «Фільмотека вчителя історії», представлена педагогом гімназії №1 Шелінгер-Івановою З.М. Фільмотека включає 56 документальних фільмів з елементами історичної реконструкції, які створювалися на основі архівних матеріалів. У кожній серії – окрема сторінка з історії Миколаївщини періоду тоталітаризму. У матеріалах фільмотеки відновлюється історична правда, реабілітуються та повертаються із забуття легендарні імена та події минулих часів, оприлюднюються нові подробиці справ, що протягом багатьох років зберігалися в архівах спецслужб під грифом «Цілком таємно».

Трагічні приклади історії показують нагальну потребу в злагоді, добросусідстві, повазі до інших людей, їхніх думок. Сьогодні дуже важливо зрозуміти необхідність толерантності в суспільстві, саме тому керівник ММО, учитель історії ЗОШ №6 Мельник Л.А. ініціювала проведення у закладах освіти рекламної кампанії щодо роз’яснення основних ідей виставки «Анна Франк. Уроки історії», «Джерела толерантності», «Голодомор, Голокост, ГУЛаг. Три трагедії на українській землі у ХХ столітті. Тоталітарний режим проти народу й людини», яка відбудеться у м. Вознесенську з 28 січня по 03 лютого 2019р. До речі, гідами на цій виставці будуть наші учні із гімназії №1, ліцею «Інсайт», НВК №3, ЗОШ № 6, 8, 10.

На завершення заходу відбулося обговорення плану підготовки до відзначення Дня Соборності України – загальнодержавного свята, що символізує українську мрію до єдності, свободи і незалежності.

Підсумовуючи питання порядку денного, всі учасники засідання висловили глибоко переконання того, що сьогодні професійна компетентність учителя історії є невід’ємною складовою оновлення змісту суспільствознавчої освіти, найважливішою умовою якісної громадянської освіти, запорукою успішної розбудови демократичного суспільства в Україні.

Шишкіна О.І., методист МНМЦ

Задайте свое питання