Інтеграція як основа наступності дошкільної та початкової освіти

Наступність – це неперервний процес виховання та навчання дитини. На кожному з етапів він має відбуватися з урахуванням її вікових особливостей.

28 березня 2019 року у закладі дошкільної освіти № 12 «Світлячок» відбувся науково-практичного семінару для педагогів дошкільної та початкової ланок освіти з проблеми «Інтеграція як основа наступності дошкільної та початкової освіти», учасниками якого були представники управління освіти та науково-методичного центру, керівники та педагогічні працівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти Вознесенської міської ради. Всього 24 особи.

Завдання семінару передбачали:

  • сприяння підвищенню професійної компетентності керівників та педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти з питання інтеграції освітнього процесу в умовах оновленого змісту освіти;
  • формування професійного досвіду педагогів через переосмислення власної педагогічної діяльності;
  • спонукання керівників ЗЗСО до професійного й особистісного самовдоско- налення, до створення комфортних умов для професійного зростання педагогів.

Гостем семінару була Власенко Юлія, старший асистент проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), яка виступила перед слухачами на тему «Академічна доброчесність – передумова якісної освіти».

Кожен педагог-професіонал підтримує свій фаховий рівень і, дослухаючись до змін, що відбуваються сьогодні в системі освіти, опановує сучасні освітні технології, «перезавантажує» свою свідомість. Зважаючи на це, творча зустріч педагогів пройшла у формі педагогічного апгрейду (апгрейд – анг. upgradeоновлення програмного забезпечення чи обладнання до більш сучасної версії), під час якої учасники розглядали можливості реалізації у своїй діяльності принципу наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

Директор закладу дошкільної освіти» № 12 «Світлячок» Іванченко Г.П. познайомила колег з інформаційною виставкою «Готуємося до школи», поділилася досвідом роботи педагогічного колективу з проблеми «Впровадження принципу наступності в практику діяльності дошкільного закладу».

Вихователь старшої групи Прагуза О.Л. запросила гостей переглянути інтегроване заняття «Квітка-семиквітка», в ході якого закріплювала знання старших дошкільників про голосні та приголосні звуки, знання натурального ряду чисел; розвивала логічне мислення, увагу, фонематичний слух, мовлення дітей; формувала у них позитивне ставлення школи; виховувала повагу до товаришів, почуття взаємодопомоги, організованість.

В ході педагогічного апгрейду модератори заходу Богдан А.О., методист міського науково-методичного центру та Іванченко Г.П., директор комуналь-ного закладу № 12 «Світлячок» залучили учасників до роботи в групах та в команді: розглянули чинники, від яких залежить успішність реалізації принципу наступності, розробляли модель взаємодії учасників освітнього процесу (вправа «Педагогіка партнерства»), встановлювали відповідність ключових компетентностей, які слід сформувати у дошкільний період, а які – у роки навчання в початковій школі (вправа «Пазли компетентностей»), створювали портрет випускника дошкільного закладу освіти.

Наступність може бути реалізованою лише за умови чіткого усвідомлен-ня педагогом всіх її аспектів. Щоб перевірити це, організатори запропонували учасникам виконати тести для самодіагностики «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти». Після чого педагоги мали можливість самостійно перевірити правильність їх виконання.

Дошкільний заклад і школа – дві найважливіші ланки в загальній системі освіти, де відбувається значущий психологічний та фізичний розвиток особистості. Дошкільний заклад забезпечує базисний розвиток здібностей дитини, а початкова школа сприяє її подальшому особистісному становленню.

Психолог Леонід Венгер зазначав: «Бути готовим до школи не означає вміти читати, писати та рахувати. Бути готовим до школи означає бути готовим всього цього навчитися».

Сьогодні, впроваджуючи інтегровану технологію наступності, доцільно говорити про зміну парадигми освіта=навчання на парадигму освіта=становлення.

Підводячи підсумки апгрейду, педагоги дошкільної та початкової освіти розробили «Орієнтовний перелік якостей сучасного педагога», серед яких ключове місце займають доброзичливість і повага до кожної дитини, сприймання дитини такою як вона є, підтримання талантів кожного учня.

Богдан А.О., методист МНМЦ

Більше фото за посиланням

Задайте свое питання