Курси підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників міста

31 березня 2021 р. завершилися тематичні курси підвищення кваліфікації групи керівників і педагогічних працівників міста, які проходили з 11 січня по 31 березня 2021 р. на базі Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за темою «Інноваційний менеджмент та педагогіка партнерства в закладах загальної середньої освіти» (куратор-тьютор доцент Н. В. Любченко). Центральну роль у навчанні та вихованні громадянина, який є особистістю, патріотом та інноватором, має виконувати система загальної середньої освіти – Нова українська школа. Вона має не просто реагувати на зміни, які відбуваються у суспільстві – вона має стати авангардом, рушійною силою цих змін. Це положення щодо державної політики у сфері загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» покладено в основу організації та проведення курсів підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти в Центральному інституті післядипломної освіти.

Університет менеджменту освіти і Управління освіти Вознесенської міської ради (начальник С. В. Кисільова), Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. Вознесеньск (директор Л. М. Колосова) вже кілька років поєднують спільні цілі щодо забезпечення реалізації визначеною державою пріоритету розвитку людського капіталу, забезпечення якості освіти, що закріплено угодою про співпрацю. Слухачі курсів підвищення кваліфікації з 7 закладів загальної середньої освіти на заключному захисті підготовлених випускних робіт зазначили, що програма навчання була змістовною, актуальною, сучасною, а також подякували викладачам університету.

Педагогічні працівники під час семінару-практикуму «Інноваційний менеджмент і педагогіка партнерства як чинники формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти» здійснили навчальний візит до колег з м. Южноукраїнськ –  Южноукраїнської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 2, де з ними досвідом роботи в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» та викликів COVID 19 поділилися директор закладу Супряга Тетяна Олександрівна і заступник директора Чита Галина Іванівна.

Слухачами курсів підвищення кваліфікації активно підтримано пропозицію кафедри про співпрацю щодо науково-методичного супроводу діяльності закладів у межах науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера та віртуальної кафедри управління освітою,  функціонування яких в Українському відкритому університеті післядипломної освіти забезпечує кафедра менеджменту освіти та права (завідувач кафедри професор З. В. Рябова).

Інформація та фото проведення курсів на сторінці ЦПРПП у Фейсбуці

Задайте свое питання