Правові засади роботи МНМЦ

В умовах оновлення змісту освіти в на­шій країні, введення державних стандартів середньої освіти, переходу на 12-річний те­рмін навчання докорінних змін потребує система методичної роботи з педагогічними кадрами, яка покликана забезпечувати їх професійний ріст, розвиток творчого потен­ціалу, формування професійної активності.

Традиційним структурним підрозділом міського відділу освіти, у якому концент­рується методична робота з педагогічними кадрами, є міський методичний кабінет, а в нашому місті реорганізований, модернізований -міський науково-методичний центр (МНМЦ), який орга­нічно поєднує методичну роботу з науково-дослідною, забезпечує вчителів та керівни­ків закладів освіти новітньою науково-педа­гогічною інформацією, залучає їх до науко­во-пошукової роботи.

Організація і зміст роботи МНМЦ детер­мінується “Положенням”, яке затверджено рішенням №9 VІ сесії Вознесенської міської ради V скликання від 21.08.06

Задайте свое питання