Про нас

Модернізація змісту та структури методичної роботи з педагогічними кадрами – вимога часу

Колосова Людмила Миколаївна,
директор науково-методичного центру
м. Вознесенська

Колосова Людмила Миколаївна

Якісні зміни змісту освіти на початку третього тисячоліття, перебудова системи освіти в країні зумовили необхідність модернізації змісту і структури діяльності всіх її ланок, в тому числі підвищення рівня й результативності науково-методичної роботи методичної служби міста.

Вивчення стануметодичної роботи взакладах освіти та міського методичного кабінету відділу освіти призвело до висновку, що цей підрозділ потребує реорганізації, що він повинен стати науково-методичним центром для освітян міста. При цьому керувалися необхідністю:

  • Удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами на рівнідосягнень сучасної психолого-педагогічної науки;
  • Забезпечення провідної ролі методиста;
  • Піднесення на якісно новий рівень методичної внутрішньо шкільної роботи;
  • Комп’ютеризація діяльності науково-методичного центру.

Науково-методичний центр м. Вознесенська функціонує з 2003 року.10 методистів забезпечують високий рівень функціонування та ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Сьогодні головна мета НМЦ – науково-методичне забезпечення педагогічного процесу в закладах освіти всіх типів і форм власності та стимулювання розвитку і вдосконалення змісту їх діяльності.

В основу планування роботи МНМЦ покладені державні нормативні документи про освіту,враховуються зміст плану роботи відділу освіти Вознесенської міської ради, рішення і рекомендації серпневих нарад педагогічних працівників міста, постанови колегії відділу освіти, рекомендації міської методичної ради, рішення сесії Вознесенської міської ради.

Науково-методичний центр має достатньо обладнане приміщення, забезпечений методичною літературою, оргтехнікою, мультимедійним обладнанням таповністю комп’ютеризований.

Діяльність НМЦ будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму,системного підходу до науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти, безперервності їх фахового вдосконалення.
В місті модернізуються традиційні форми методичної роботи, впроваджуються інтерактивні методики, нові технології, інформаційні та активні форми роботи з кадрами, використовується комплекс постійних і разом з тим гнучких форм різноманітних заходів, які сприяютьпідвищенню рівня педагогічної майстерності вчителя.

Міський науково-методичний центр спрямовує роботу педагогічних колективів на пошук, розробку та впровадження інноваційних технологій навчання і виховання.Інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів є важливим чинником реформування та розвитку освіти міста.
Своїми здобутками ми доводимо, що освіта в Україні і в м. Вознесенську в тому числі є, бо ще Гельвецій казав: ”Та країна , яка не має підприємливих людей, та країна , яка не має освітян, науковців, приречена бути рабом своїх сусідів”.

Задайте свое питання