Наступність у викладанні математики

Одним із основних принципів навчання та виховання у школі є принцип наступності. А це означає, що педагоги повинні створити умови для забезпечення наступності при формуванні знань у дітей молодшого шкільного віку та учнів середніх класів, створити систему виховання  для розвитку та формування соціально-активної особистості, яка має почуття національної гордості і громадянської відповідальності за своє майбутнє та майбутнє  своєї країни.       

В школі викладається багато предметів. Всі вони цікаві та мають велике значення. Але одним із найцікавіших  предметів, який викладається і в початковій і в базовій школі, є  математика. Це –  особливий предмет, адже математичні знання є джерелом найпотрібнішого наукового знання  та  найкращою дисципліною розуму.

Проаналізувавши програми з математики початкової  та основної ланки, доходимо висновку, що державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів однакові. Тож,  питання «Наступність у викладанні математики», яке розглядалося на засіданні міського методичного угруповання вчителів математики 21.02.2020р на базі Вознесенського НВК № 3  має велике значення. Адже знання  основних засад наступності  дає можливість поступово збільшувати об’єм понять и способів дій, а також утворювати у школярів цілісне уявлення про наукове знання даної галузі науки, впливає на мотивацію учення, дозволяє учителю застосовувати в навчальному процесі продуктивні способи навчання, дослідницькі і пошукові ситуації. Тим самим активізувати пізнавальну діяльність учнів, поступово збільшувати навантаження на школярів.

Учасники засідання  взяли участь у майстер-класі вчителя початкової школи Мартиненко Л.В., яка на прикладі уроку математики в 4-му класі, продемонструвала особливості викладання предмету. Вчителі активно працювали, виконували  запропоновані завдання, порівнювали способи розв’язання задач тощо. Досвідчений вчитель Мартиненко Л.В. детально зупинилася на вимогах програми з математики в початковій школі. Звернула увагу колег на те, якими вміннями  повинен володіти  випускник 4-го класу. В ході роботи відбулася методична дискусія «Основні проблеми навчання при переході від початкової до середньої школи». Учасники засідання активно співпрацювали один з одним, доводили свою думку та ділилися досвідом. У підсумку учасники засідання  дійшли висновку, що від тісної співпраці вчителів початкової та вчителів основної ланки, залежить бажання дитини вчитися та вивчати математику.

Наступним етапом засідання став  методичний діалог «від початкової до середньої ланки». Вчителі  пояснили , що вони розуміють під поняттям «наступність»  та порівняли свої відповіді з визначеннями які  дають науковці. Потім учасники  міського методичного об’єднання вчителів математики, об’єднавшись в  групи,  з’ясовували  причини  виникнення проблем під час переходу учнів  від початкової до середньої ланки навчання та шукали шляхи їх усунення. Кожна група створила пам’ятку для вчителя початкових класів та вчителя математики щодо  взаємодії та підвищення рівня навченості учнів.

Наступність навчання потребує постійної уваги всіх вчителів. Адже, навчаючи дітей основам математики, потрібно весь час рухатися вперед. Освіта впродовж життя – це  є вимога часу. Кожен вчитель, готуючись до уроку, повинен так його продумати , щоб учні з цікавістю долучалися до роботи. Тож, які форми та методи використати? Яким віддати перевагу: традиційним чи інноваційним? Подібні питання постійно виникають у педагогів. Своїм досвідом їх вирішення  поділилась вчитель математики Вознесенського НВК № 3 Дар’єва С.А., яка запропонувала розпочати  освітній челендж «Мої педагогічні знахідки». Колеги познайомилися з «Вправою дня» – математичні вподобайки, коли за допомогою QR коду з посиланням на інтерактивну вправу учні можуть на перерві  виконати цікаві завдання за допомогою смартфону. Цікавим надбанням вчителя є пісенний бум «Математичні правила по сучасному» – нове правило, теорему чи означення потрібно проспівати  в різних музичних стилях або в образах відомих артистів. Для кращого формування умінь і навичок учнів Світлана Анатоліївна пропонує естафету деп-челендж «Математика – це кльово!»: один учень виходить до дошки, розв’язує завдання та робить «Деп» і передає естафету іншому. Для підвищення мотивації до навчання  вчитель практикує математичний батл «Хто зверху?», в якому змагаються команди хлопчиків та дівчат.

На наступному етапі вчителі математики долучилися до виконання завдань Міжнародного дослідження «PIZA». Розв’язування  задач компетентнісного змісту особливо цікаві  учням. Ми мали змогу в цьому переконатися під час проведення відповідного дослідження за планом міського науково-методичного центру в січні 2020р. Як підлітки виконували завдання, які з них виявилися легкими, а до виконання яких учні взагалі не приступали та які отримали результати? Подану інформацію вчителі взяли до уваги для врахування у подальшій роботі. Кожен учасник засідання отримав зразок завдання за яким проводилось дослідження у закладах освіти міста та сподіваємось використає для створення своєї бази завдань компетентнісного змісту.

Отже, питання, що розглядались на засіданні  методичного об’єднання  вчителів математики , є актуальними та таким, що потребують постійної уваги. Забезпечення наступності в організації математичної освіти дітей початкової школи та основної школи має здійснюватися цілеспрямовано та багатопланово: продовження формування чуттєвого досвіду дітей, застосування в роботі тих методів і прийомів розвитку, виховання і навчання, які знайомі й звичайні для них (спостереження, гра), використання різноманітних форм організації навчально-пізнавального процесу, надання переваги завданням практичного характеру (вимірювання, дослідження, експеримент, проектування, моделювання тощо).

Більше фото за посиланням

Чехратова Т.А., методист МНМЦ

 

Задайте свое питання