Інноваційна платформа педагогічних ідей вчителів географії

Освіта — стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорука майбутнього. Головне завдання школи сьогодні — формування гармонійно розвиненої, активної, творчої особистості, яка буде здатна навчатися протягом усього життя, вміти застосовувати знання в певних ситуаціях. А основна мета географічної освіти полягає у всебічному розвитку особистості школяра з урахуванням його природних задатків, здібностей, інтересів та потреб через формування географічної культури як основи світосприйняття, світогляду та діяльності.

Завдання вчителя географії сьогодні — відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити його дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід сприятиме розвитку мислення, розумових творчих здібностей учнів. Дитина психологічно краще готується до сприйняття невідомого, нового для неї, і це зумовлює не тільки кращі результати в навчанні, а й сприяє формуванню її як особистості, таких моральних якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, принциповість. Тож, в умовах модернізації сучасної системи освіти інноваційна діяльність педагогів стає одним із важливих чинників удосконалення навчально-виховного процесу. Враховуючи це, на засіданні міського методичного об’єднання вчителів географії та економіки, яке відбулося 14 березня 2018 р. на базі Вознесенської ЗОШ № 2, розглядалося питання «Застосування інноваційних технологій навчання географії». Форма роботи – інноваційна платформа педагогічних ідей «Педагогічні інновації : від ідеї до практики».

Розпочинаючи засідання, керівник міського методичного об’єднання Коробченко Г.М. наголосила, що географічна освіта , застосовуючи інноваційні підходи покликана сформувати у школярів певні навички та вміння, а саме: самостійно набувати необхідних знань з географії, вміло застосовувати їх на практиці для розв’язання назрілих проблем; грамотно опрацьовувати нову географічну інформацію; постійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня.

Кожен вчитель розуміє, що урок був і залишається основною формою оволодіння знань учнями. Провести урок сьогодні стає все складніше. Сучасний учень став іншим – він багато знає: це він бачив, це він чув, про це він читав… Отже, виникає необхідність оновлення методів, засобів та форм організації географічного навчання. Перед вчителем стоїть завдання: зробити так, щоб навчання було не примусовим,а щоб воно диктувалося внутрішніми потребами та бажаннями учитися, оволодівати новими знаннями.

Як же вибрати з великої кількості технологій яка саме потрібна на уроках? Як вирішити для себе, що вибрати в систему своєї роботи. Реалії нашого часу вимагають застосування на уроках педагогічних інновацій. Тож, які інновації використовують вчителі географії та економіки нашого міста?

Ютиш О.Л., вчитель ЗОШ № 7, представила колегам свій досвід використання на уроках географії матеріалів сайту «Нова школа» та програми LearningApps.org. Учасники засідання переглянули фрагменти уроків, познайомилися з завданнями створеними вчителем для роботи на уроці , з завданнями для дистанційного та самостійного опрацювання матеріалу з використання хмарних технологій.

Проценко П.І., вчитель ЗОШ № 8, зупинилася на використанні інтерактивної дошки на різних етапах уроку, програми Mozaik education для показу презентацій в 3-D форматі, поділилася своїми власними програмами для проведення підсумкових уроків.

Рудова Л.С., вчитель ЗОШ № 6, провела майстер-клас щодо проведення підсумкових уроків у 9 класі. Вчителі стали активними учасниками фрагменту уроку, представленого вчителем: виконували вправи, працювали з картою, аналізували надані їм матеріали та виконали творче завдання.

Чебану Н.М., вчитель гімназії, провела майстер-клас щодо організації роботи з різними видами географічних карт. Розглянули способи зображення на картах, провели аналіз карти за типовим планом, виконали картографічну роботу та здійснили в групах «Подорож по топографічній карті». До питання організації роботи з картами долучилися вчителі, які мають інтерактивні дошки та показали як вони організовують картографічну роботу на своїх уроках.

Боброва А.С., вчитель ЗОШ № 4, представила свій досвід організації краєзнавчої роботи на уроках та познайомила присутніх з презентацію «Миколаївщина туристична».

Антоненко Н.П., вчитель ЗОШ № 5, підготувала свої родзинки: використання методу ейдетики, методу піктограм та цифрових таблиць Шульте. Вчитель продемонструвала підготовлені нею матеріали та розповіла, як їх використання впливає на підвищення пізнавальної активності учнів та якість навчання.

Коробченко Г.М., вчитель ЗОШ № 2, підготувала географічну гру «Найрозумніший географ» з використанням інтерактивної дошки та провела її з учасниками засідання.

Підсумовуючи, слід наголосити, що нетрадиційний підхід до навчання для вчителів географії означає побудувати навчання так, щоб учні не просто засвоювати матеріал, а й пізнавали світ, вступаючи з ним в активний діалог, самі шукали відповіді та не зупинялися на знайденому остаточно. Використання на уроках географії сучасних освітніх технологій піднімає мотивацію і ефективність навчання. Учасники засідання міського методичного об’єднання мали змогу переконатися, що процес навчання географії можна розглядати з нової точки зору і освоювати різноманітні механізми формування особистості, домагаючись якісних результатів.

Отже, щоб досягти високого рівня викладання матеріалу, вчителю необхідно постійно вести пошук різноманітних форм і методів навчання. Любов і майстерність вчителя розкривають сили і можливості кожної дитини, дають радість успіху в реалізації творчих планів під час вивчення географії. Якщо струни душі вчителя і учня звучать в унісон — це поштовх до реалізації великих планів. Здібності учнів — це полум’я, а творчість вчителя — вогонь, тож разом це — велика сила.

Чехратова Т.А.,

методист з предметів природничо-математичного циклу

Задайте свое питання