Оголошення!

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на заміщення вакантної посади директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради

Вознесенська міська рада Миколаївської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради, який знаходиться за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, вул. Кібрика, будинок 8.

Посадовий оклад директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради встановлюється відповідно до наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 (15 тарифний розряд).
Надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до:
постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств»;
наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:
громадянство України;
вища освіта ступеня не нижче магістра;
стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років;
організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
вільне володіння державною мовою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
копію паспорта громадянина України;
автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
довідку про відсутність судимості;
документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Задайте свое питання