Підготовка вчителів англійської мови до роботи в умовах Нової української школи

З метою підготовки педагогів до роботи в умовах Нової української школи та реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти з 15 по 17 листопада 2019р. на базі Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ст. №8 відбулася ІІ сесія курсів підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, які викладають предмет у початковій ланці.

Навчання було організоване Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, тренінгові заняття проводив учитель-тренер із ЗОШ №8 Бусаргін М.С., який із 2017 року є активним учасником програми «Вчителі англійської мови – агенти змін», що була започаткована Британською Радою в Україні та GoGlobal у рамках національної кампанії «UkrainaSpeaking».

Навчальні матеріали, які опрацьовували вчителі за рекомендаціями Британської Ради, включали різноманітні модулі, а саме: формування в учнів 3-4 класів НУШ навичок із чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, говоріння, письма. Крім того, увага педагогів акцентувалася на особливостях розвитку мислення молодших школярів, їхніх умінь взаємодіяти в класному колективі, на важливості створення навчального англомовного середовища, наближеного до реальних інтересів дітей цього віку.

Кожен модуль складався як з теоретичних, так із практичних завдань. Теоретичні питання опрацьовувалися індивідуально, у парах та обговорювалися у формі відкритої дискусії. Практичні завдання учасники тренінгу виконували в командах, у групах змінного складу та в парах. Після кожного модуля проводилась рефлексія.

Заняття були надзвичайно динамічними, характеризувалися постійним переміщенням учасників в аудиторії, зміною партнерів по спілкуванню, адже особливість нової методики – вивчати іноземну у формі гри мовою оригіналу. Це означає, що вчитель має максимально наблизити урок до реального життя, щоб діти могли вільно спілкуватися англійською мовою, щоб у них завжди було бажання вчитися, набувати нових знань, умінь, навичок, які необхідні Людині ХХІ століття.

Більше фото за посиланням

Шишкіна О.І., методист МНМЦ

Задайте свое питання