Підготовка вчителів англійської мови до викладання за новим освітнім стандартом

У рамках проєкту Міністерства освіти і науки України спільно з Британської Радою в Україні «Професійний розвиток учителів іноземних мов» у жовтні 2020р. був оголошений конкурс серед учителів англійської мови для участі в пілотуванні нової моделі підготовки до викладання у 5-6 класах за новим освітнім стандартом у різних професійних траєкторіях.

Дуже приємно відзначити, що всі наші керівники міських спільнот учителів англійської мови: Пальцева С.Г. (ЗОШ №4), Момотенко Л.В. (ЗОШ №6), Бусаргін М.С. і Лісоченко І.В. (ЗОШ №8) – успішно пройшли відбір й у повному обсязі виконали програму професійного розвитку, що передбачала навчання за двома компонентами: теоретичний онлайн-курс «Навчання англійської мови у новому контексті: базова середня освіта» та практичне опанування ресурсами платформ Online Teacher Community та NUS-English.com.ua.

За підсумками навчання Пальцева С.Г. (ЗОШ№4) і Момотенко Л.В. (ЗОШ№6) отримали Сертифікат Міністерства освіти і науки України та Британської Ради, що засвідчує набуття ними нових знань, досвіду, компетентностей для впровадження нових освітніх стандартів НУШ.

На більш високий щабель своєї педагогічної кар’єри піднялися учителі-тренери НУШ Вознесенської ЗОШ№8: за програмою «Професійний розвиток учителів іноземних мов» Бусаргін М.С. набув нового статусу – андрагога (учителя дорослих), а Лісоченко І.В. – ментора (наставника). За підтримки ЦПРПП програму їхнього тренінгу «Розвиток SOFT-SKILLS у викладанні англійської мови» розміщено на Національній платформі можливостей професійного розвитку педагогічних працівників EdWay.

Ураховуючи особистий успіх учителів-новаторів, у 2021-2022 навчальному році ми спроєктуємо спільну діяльність, орієнтовану на інноваційний професійний розвиток педагогів Нової української школи на засадах партнерства, активної взаємодії, бажання навчитися впродовж життя.

Всіх, у кого є цікаві ідеї, думки, пропозиції, запрошуємо до співпраці!

Консультант ЦПРПП Шишкіна О.І.

Задайте свое питання