Підвищення якості освітньої діяльності  – пріоритет кожного педагогічного колективу

У Центрі професійного розвитку педагогічних працівників відбувся серпневий семінар  керівників та методистів закладів дошкільної освіти Вознесенської міської ради.

Захід проходив у формі відкритого діалогу. Консультант Центру Богдан А.О. проаналізувала результати освітньої діяльності дошкільних закладів та міських професійних спільнот педагогів дошкілля у 2020-2021н.р.

Орієнтуючись на досягнення та проблеми минулого навчального року, учасники семінару зосередили увагу на визначенні ефективних шляхів підвищення якості освіти, серед яких – впровадження нового Державного стандарту дошкільної освіти, зміст якого забезпечує освітній результат – компетентність дошкільника і особистісне надбання кожної дитини – емоційно-ціннісне ставлення,  сформованість знань і відповідних навичок, здатність до творчого та активного впровадження набутого досвіду.

Головний спеціаліст управління освіти Львова І.В. наголосила на  важливості реалізації актуальних завдань для ЗДО по упровадженню нових норм харчування дітей та організації освітнього процесу в закладі в разі епідемічної небезпеки.

Зважаючи на Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти, учасники діалогу визначили такі пріоритетні напрями роботи на 2021-2022н.р.:

  • створення та забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу,
  • підвищення якості освітньої діяльності закладу.

Якісно досягти поставленої мети та реалізувати першочергові завдання можна лише в партнерській взаємодії та співпраці з батьками, за дієвої підтримки засновників ЗДО, органів управління освітою, центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

 А.О.Богдан, консультант ЦПРПП

Задайте свое питання