Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках природничих дисциплін

Сучасні реформи в системі шкільної освіти потребують таких способів організації та підвищення результативності освітньої діяльності, які сприятимуть невпинному розвитку учнів і забезпечать переорієнтацію навчання від уявного набуття знань до справжнього розвитку вмінь. Адже  метою  повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується формуванням ключових компетентностей, серед яких компетентність  у галузі природничих наук, екологічна компетентність, компетентності, пов’язані з ідеями здорового способу життя на основі компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого та інтегративного підходів. Тому вчителі біології міста 16 лютого 2021р на базі Вознесенського ЦПРПП долучилися до сертикаційного заходу – методичного калейдоскопу  «Розвиток  ключових компетентностей учнів на уроках  природничих дисциплін  шляхом реалізації діяльнісного підходу». В активній командній взаємодії під керівництвом консультанта ЦПРПП Чехратової Т.А. ,учасники розглянули основні засади та способи реалізації  діяльнісного підходу щодо розвитку ключових компетентностей учнів  до викладання природничих дисциплін в цілому та біології зокрема.

Вчитель біології Горбачова Л.В. (Вознесенська гімназія ім. Т.Шевченка) представила колегам цікавий та змістовний матеріал щодо міжпредметної інтеграції на уроках біології. Всі учасники , працюючи в парах, поділилися своїми знаннями та досвідом щодо  інтеграції біології з різними навчальними предметами. І як показав досвід , крім природничих дисциплін, біологія прекрасно  інтегрується і з суспільно-гуманітарними предметами. Звітуючи про виконання завдання , вчителі проявили  ерудицію, знання суміжних наук та світової літератури, вдосконаливши, таким чином,  ключові компетентності, необхідні кожній  сучасні людині  для успішної життєдіяльності.

Вчитель біології Лапаєва І.М. (ЗОШ № 10) занурила колег у світ тренінгових технологій, попередньо нагадавши  деякі аспекти  Нової української школи та  компетентності,які  ми маємо розвивати на уроках. Коуч наголосила, що чітке дотримання алгоритму проведення тренінгу є запорукою його вдалого результату. Тож, педагоги, виконуючи вимоги коуча, активно працювали в командах, опрацьовували та представляли результати роботи. Ставши учасниками міні-тренінгу, вчителі мали можливість вдосконалити свою  предметно – методичну компетентність та компетентність педагогічного партнерства.

В практичній частині заходу учасники виконали практичну роботу зі створення моделі серця. Вчитель біології Ворнікова Н.О. (ЗОШ № 5) поділилася досвідом проведення «Інженерного тижня» в школі. Представила колегам роботи учнів різних класів: від початківців до старшої школи. А потім запропонувала колегам змоделювати «Інженерний тиждень», представивши своє бачення та створити модель серця. Об’єднавшись у дві групи, біологи активно творили. Всім було цікаво. Сподіваємось, що представлений досвід мотивував всіх вчителів до проведення відповідних заходів в своїх школах.

Захід закінчився. Всі учасники отримали певний досвід з організації роботи щодо розвитку ключових компетентностей учнів шляхом реалізації  діяльнісного підходу до викладання біології . Сподіваємось, що  методичний калейдоскоп сприяв удосконаленню педагогічної майстерності вчителів. Адже педагоги не тільки розглянули різні  форми організації освітнього процесу, а і стали активними їх учасниками. А вдосконаливши свої компетентності, зможуть розкрасити палітру викладання предмету яскравими фарбами.

Чехратова Т.А.,

консультант з предметів природничо-математичного циклу

Задайте свое питання