У фокусі: формування життєвих компетентностей дитини

 «Ключовим для становлення компетентностей

є набуття дитиною досвіду в різній діяльності », – Т. Піроженко.

З метою підвищення фахового рівня вихователів старших груп ЗДО з проблеми реалізації конпетентнісного підходу до освіти дошкільників 23 вересня 2021 року у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників відбулося практико-орієнтоване заняття на тему «Формування компетентностей дитини в організованій та самостійній діяльності».

Консультант Центру А.О. Богдан залучила учасників до практичної роботи по визначенню шляхів формування компетентностей дітей відповідно до освітніх напрямів Державного стандарту дошкільної освіти та наголосила, що зміст БКДО орієнтує освітян на цілісний розвиток дитини, підкреслює важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття спеціальних знань та вмінь, які у майбутньому сприятимуть ефективному вирішенню життєво важливих проблем.

Олена Репчинська, керівник професійної спілки, надала практичні рекомендації щодо підвищення медіаграмотності педагогів та створення в закладі сучасного розвивального середовища для повноцінного розвитку дітей.

Підсумком методичної зустрічі стало вироблення рекомендацій педагогам по використанню компетентнісно орієнтованих завдань, спрямованих на реалізацію Державного стандарту, який  визначає, що дитина засвоїла зміст освітніх ліній, якщо вона: ЗНАЄ, РОЗУМІЄ, ВМІЄ, УСВІДОМЛЮЄ, ЗДАТНА, ДОТРИМУЄТЬСЯ, ЗАСТОСОВУЄ, ВИЯВЛЯЄ СТАВЛЕННЯ, ОЦІНЮЄ.

 

А.О.Богдан, консультант ЦПРПП

Задайте свое питання