Використання інноваційних технологій на уроках географії

Урок був і залишається основною формою оволодіння знань учнями. Провести урок сьогодні стає все складніше. Сучасний учень став іншим – він багато знає: це він бачив, це він чув, про це він читав…

Учень отримує величезний потік інформації поза школою. Цю інформацію він не завжди може осмислити, перевести у послідовну систему знань. У наслідок цього інтерес до навчання  в учнів знизився. Стає все складніше  керувати їхньою навчальною діяльністю, процесом формування знань та вмінь.

Тож, перед вчителем стоїть завдання: зробити так, щоб навчання було не примусовим, щоб воно диктувалося внутрішніми потребами та бажаннями учитися, оволодівати новими знаннями.

Найкоротший шлях до знань лежить через пізнавальну і самостійну активність учнів у навчальному процесі, через їхню продуктивну діяльність. «Безпосередній інтерес – великий рушій, єдиний, який бачить правильно й далеко», – так писав Жан-Жак Руссо.

Останнім часом упевненим кроком прийшли у наші уроки інноваційні технології. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними суб’єктами. Учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Одним із  продуктів інновацій є: зростання педагогічної майстерності вчителя, рівня його культури, мислення, світогляду.

Тому, використання інноваційних технологій – ось та перспектива, яка дасть змогу виявити здібності кожного учня, зацікавити предметом, реалізувати ідею співпраці вчителя і учня. Отже, саме це питання розглядалося на засідання міського методичного об’єднання вчителів географії, яке відбулося 04 березня 2020р на базі Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів  №8.

Учасники зібрання відвідали відкритий урок географії у 9 класі з теми «Машинобудування світу», який провела  Проценко П.І. За традицією, після уроку, колеги проаналізували урок та відмітили які саме прийоми та методи, на їх думку, були ефективними. Особливу увагу приділили вчителі питанню реалізації наскрізних змістових ліній на уроці. Адже наступним розглядалося питання «Особливості реалізації наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність». Вчитель географії ЗОШ № 7 Ютиш О.Л. підготувала цікаві вправи щодо опрацювання даного питання – це   вправи: «НУШ: необхідні умови», «Цілі, задачі, умови підприємницької діяльності», «Головні характеристики наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність». Об’єднавшись у групи, вчителі виконували завдання  за допомогою інтерактивних модулів – навчаючого додатку LearningApps.org. Вони не тільки з цікавістю працювали у відповідній програмі, але  мали змогу переконатися, що LearningApps.org – прекрасний сервіс для розробки електронних навчаючих ресурсів, які можна використовувати на різних етапах уроку.

Вчитель географії ЗОШ № 5 Антоненко Н.П. підготувала для колег майстер-клас з  використання   вправ , які  використовують в Новій українській школі. Всі учасники опрацювали  прийом «Фішбоун» та  прийом «Кубик Блума». Підводячи підсумок, Антоненко Н.П. наголосила, що нові методики є цікавими, сприяють розвитку критичного мислення та заохочують дітей до навчання.

На наступному етапі вчителі познайомилися з прийомом «Палітра ідей». Об’єднавшись у дві групи, вчителі створювали «палітру ідей» щодо використання девайсів на уроках географії, презентували її колегам та окреслили шляхи реалізації своїх ідей.

Отже, у процесі навчання  географії необхідно застосовувати сучасні різноманітні підходи та методи, за допомогою яких учням легше засвоювати предмет, що сприятиме реалізації творчого потенціалу учнів закладів освіти,

формуванню їх наукових поглядів і успішному засвоєнню географії.

Більше фото за посиланням

Чехратова Т.А., методист МНМЦ

Задайте свое питання