Використання інноваційних технологій в початкових класах НУШ

27 жовтня 2021р. в Центрі професійного розвитку педагогічних працівників працювала методична лабораторія вчителів 3-іх класів. Педагоги розглядали проблему ефективного впровадження та використання інноваційних освітніх технологій в початкових класах Нової української школи. 

Консультант Центру ПРПП А.О.Богдан акцентувала увагу учасників на нових підходах до  оцінювання результатів навчання учнів початкових класів в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання, серед яких – формувальне оцінювання.

Коваленко Н.В. (ЗОШ № 6) презентувала колегам освітній тренд сучасності – навчання на онлайн-платформах, яке допомагає професійно зростати та підвищувати педагогічну майстерність: національна платформа «Всеосвіта», інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps, онлайн-тести «На урок», генератор практичних завдань «Childdevelop, освітні YouTube-канали для дітей, загальноукраїнський розважально-пізнавальний телеканал «1+1 Меdia», UkrAnima та інші.

Серболова А.В. (ЗОШ № 6) окреслила характерні риси та сутність STEM-технології, універсального підходу, орієнтованого на практику, головною ідеєю якого є конструювання навчальних дисциплін на інтегрованих засадах, що сприяє формуванню ключових та соціально-особистісних компетентностей здобувачів освіти.

Робота в лабораторії проходила активно та мала практико-орієнтований зміст. Вчителі відзначили, що використання інноваційних технологій в початкових класах НУШ значно підвищують ефективність освітнього процесу й сприяють отриманню гідного результату у вигляді комплексу не знань, вмінь та навичок, а компетентностей, необхідних для життя та подальшого навчання молодших школярів.

Більше фото на сторінці ЦПРПП у Фейсбуці

А.О.Богдан, консультант ЦПРПП

Задайте свое питання