Звернення громадян

Шановні вознесенці!

Згідно Закону України «Про звернення громадян» Ви можете звернутися до Управління освіти Вознесенської міської ради із заявою, скаргою, чи пропозицією за допомогою електронного звернення. Для цього Вам необхідно заповнити аплікаційну форму, подану нижче:

Відповідно до законодавства про звернення громадян, з метою захисту конституційних прав громадян на звернення, кожного дня, крім вихідних і святкових днів, з 8.00 до 17.00 (п’ятниця – до 16.00) в Управлінні освіти за номером 4-50-15 працює «Телефон довіри», за яким можна повідомляти про будь-які порушення прав громадян та чинного законодавства у закладах освіти міста. Окрім того, у фойє встановлена скринька для скарг і пропозицій.

Перелік питань для звернень громадян, що відносяться до компетенції Управління освіти Вознесенської міської ради

Соціальний захист

Про надання матеріальної допомоги працівникам закладів освіти
Про надання соціальної допомоги працівникам закладів освіти

Праця і заробітна плата

Про працевлаштування, у т.ч. в заклади освіти
Про нарахування та виплата зарплати та інших коштів працівникам закладів освіти

Охорона здоров’я

Про роботу літніх таборів

Житлова політика

Про надання житла
Про покращення житлових умов

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

Про порушення прав учнів та їх батьків
Про порушення прав вчителів
Про неправомірні дії керівництва

Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт

Культура та культурна спадщина, туризм

Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

Про ремонт, газифікацію, добудову навчальних закладів
Про матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів
Про зарахування на навчання, поновлення, переведення, видачу направлень до ВНЗ
Про покращення організації навчально-виховного процесу
Про проведення ДПА та НЗО
Про харчування дітей та оплату за харчування
Про забезпечення перевезення дітей, вчителів на навчання, змагання, екскурсії
Про надання платних послуг
Про надання роз’яснень

Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини

Про роботу благодійних фондів

Інше

Нормативні документи про звернення громадян

  1. Закон України Про звернення громадян.
  2. Порядок звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.
  3. Зразок оформлення звернення, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
  4. Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

 

Аналіз роботи зі зверненнями громадян 

за І квартал 2018 року

Протягом І кварталу 2018 року діяльність Управління освіти Вознесенської міської ради (далі – Управління освіти) була спрямована на реалізацію і виконання вимог Конституції і законів України, чинного законодавства України. Управління освіти розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.

В роботі по розгляду звернень громадян Управління освіти керується Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 (із змінами і доповненнями).

Для забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням, з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав і інтересів громадян, вдосконалення роботи Управління освіти та його підпорядкованих навчальних закладів міста щоквартально аналізується та узагальнюється робота зі зверненнями громадян. Під час аналізу звернень громадян, особлива увага звертається на повноту розгляду порушених питань, обґрунтованість прийнятих рішень, причини, які можуть викликати повторні скарги або змусити громадян звертатися до вищих органів. Результати аналізу та узагальнення розглядаються на нарадах, колегіях при начальнику Управління освіти.

За І квартал 2018 року до Управління освіти надійшло 8 письмових звернень громадян (із них 5 скарг), у тому числі 1 звернення на «телефон довіри», заявлено на особистому прийомі – 3, на особистому виїзному прийомі – 2, усього – 13 звернень, що в 2,6 рази більше у порівнянні до І кварталу 2017 року.

Факти викладені в двох скаргах підтвердилися, винних працівників притягнено до дисциплінарної відповідальності, факти в 3 скаргах були спростовані, заявникам надані змістовні роз’яснення.

Разом із підпорядкованими закладами освіти за І квартал 2018 року зафіксовано 54 звернення, що становить 132% до відповідного періоду 2017 року.

Основними питаннями, з якими звертаються громадяни є: працевлаштування (20), харчування дітей (6), надання роз’яснень (3), про неправомірні дії керівництва (3); про порушення прав дітей та їх батьків (4); зарахування на навчання, направлень ДНЗ (3), про проведення свят (1), про покращення організації навчально-виховного процесу (1); про роботу благодійних фондів (2), про проведення ДПА та ЗНО (1); інші питання (10).

Порушень термінів розгляду заяв та скарг не було. Письмові звернення розглядаються комісійно, із виїздом на місце та за участю заявника.

Звіти закладами освіти до Управління здаються щоквартально, без порушення встановлених термінів, окрім ДНЗ №9; 10; 11; 12; 15; ЗОШ №8;10;НВК №3;гімназії №1;ДЮСШ.

Наказом по Управлінню освіти від 02 січня 2018 року № 3 «Про функціонування «Телефону довіри» і затвердження графіку сеансів «Гарячої лінії» на 2018 рік» продовжено функціонування телефону довіри (відповідальна – секретар Граур В.П.) та затверджено графік проведення сеансів телефонної «Гарячої лінії» на 2018 рік, який щоквартально оприлюднюється у газеті та на сайті Управління освіти разом з інформацією про результати роботи. За звітний період по «телефону довіри» зафіксовано 1 анонімне звернення.

Питання роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік розглядалися на колегіях, нарадах, а саме:

– в Управлінні освіти – 02 січня 2018 року на апаратній нараді Управління освіти підведено підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік в Управлінні освіти, робота визнана достатньою;

– у закладах освіти – 12 березня 2018 року на колегії Управління освіти розглядалося питання «Підведення підсумків роботи зі зверненнями громадян в управлінні освіти та підпорядкованих закладах освіти за 2017 рік». Робота визнана задовільною, надано відповідні доручення – наказ начальника Управління освіти від 16.03.2018р. №192 «Про затвердження рішення колегії управління освіти від 12 березня 2018 року»;

– на колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації – 30 березня 2018 року розглядалося питання «Стан роботи зі зверненнями громадян в Управлінні освіти Вознесенської міської ради за 2017 рік»

Оприлюднено 1 інформацію у газеті «День за Днем», підготовлено 4 накази, надіслано 2 інформації та 2 квартальних звіти до департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, розроблено та виконуються заходи на 2018 рік на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008.

З метою посилення виконавської дисципліни та покращення роботи зі зверненнями громадян управлінням освіти затверджено графік перевірки навчальних закладів з питань роботи зі зверненнями громадян на 2018 рік (наказ від 03.01.2017р. №5).

За І квартал 2018 року перевірена робота 2-ох закладів по додержанню законодавства про звернення громадян, проконтрольовано усунення виявлених недоліків.

Постійно контролюється надання інформацій та звітності підпорядкованими закладами до Управління освіти.

 

Аналіз роботи зі зверненнями громадян
за 2017 рік

За 2017 рік до управління освіти надійшло 8 письмових звернення (із них 5 скарг), заявлено на особистому прийомі – 10, на особистому виїзному прийомі – 2, усього – 20 звернень, що складає 111% у порівнянні з 2016 роком.

Факти викладені в 3 скаргах підтвердилися, винних працівників притягнено до дисциплінарної відповідальності, 2 скарги були спростовані, заявникам надані змістовні роз’яснення.

Разом із підпорядкованими закладами освіти за 2017 рік зафіксовано 155 звернень, що становить 106 % у порівнянні з 2016 роком.

Основними питаннями, з якими зверталися громадяни в 2017 році були: працевлаштування (96), харчування дітей (6), надання роз’яснень (7), про зарахування до КДНЗ, видачу направлень до ВНЗ (9), про порушення прав учнів та їх батьків (5), про неправомірні дії керівництва (1), про проведення свят (7), про матеріально-технічне забезпечення закладів (3), охорона здоров’я (2), про забезпечення перевезення дітей, вчителів на навчання, змагання, екскурсії (1), про проведення ДПА, ЗНО (3), про покращення організації навчально-виховного процесу (3), про проведення розумового обстеження майбутніх першокласників (2), про надання платних послуг (1), робота в літній період (1), режим роботи КДНЗ (1), інші питання (7).

Порушень термінів розгляду заяв та скарг не було. Письмові звернення, у разі необхідності додаткового вивчення, розглядаються комісійно, із виїздом на місце та за участю заявника.

Встановлено контроль за наданням інформацій та звітності підпорядкованими закладами до управління освіти. Звіти закладами освіти до управління здаються щоквартально, без порушення встановлених термінів, окрім ЗОШ № 2, 6, 10, гімназії, КЗДО КТ № 4, КДНЗ № 11, ДЮСШ, МНМЦ. Виконавська дисципліна щодо надання витягів зі звітів керівника перед батьками та громадськістю за підсумками навчального року з питання аналізу роботи зі зверненнями громадян на низькому рівні в таких закладах: КДНЗ КТ №4, КДНЗ №11, ЗОШ №2, 3, 6, 7, гімназія №1.

Наказом по управлінню освіти від 3 січня 2017 року № 3 «Про функціонування «Телефону довіри» і затвердження графіку сеансів «Гарячої лінії» на 2017 рік» продовжено функціонування телефону довіри (відповідальна – секретар Романова Т.М.) та затверджено графік проведення сеансів телефонної «гарячої лінії» на 2017 р., який щоквартально оприлюднюється у газеті та на сайті управління освіти разом з інформацією про результати роботи. За звітний період по телефону звернень не зафіксовано. Робота «телефону довіри» та «гарячої лінії» ведеться відповідно до Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Управління освіти Вознесенської міської ради та Порядку проведення прямих телефонних «гарячих» ліній начальником та спеціалістами Управління освіти Вознесенської міської ради.

Відповідно до розроблених та затверджених наказом начальника управління освіти від 3 січня 2017 року № 4 заходів на 2017 рік на виконання Указу Президента від 07.02.2008р. №109/2008 проаналізовано та розглянуто стан роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік:

  • в Управлінні освіти – 10 січня 2017 року на апаратній нараді управління освіти підведено підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік в управлінні освіти, робота визнана достатньою;
  • у закладах освіти – 1 березня 2017 року на колегії управління освіти розглядалося питання «Підведення підсумків роботи зі зверненнями громадян в управлінні освіти та підпорядкованих навчальних закладах за 2016 рік». Робота визнана задовільною, надано відповідні доручення – наказ начальника управління освіти від 06.03.2017р. №156 «Про затвердження рішення колегії управління освіти від 01 березня 2017 року».

За І півріччя 2017 року:

  • в управлінні освіти – 03.07.2017р. на апаратній нараді (робота визнана задовільною);
  • у закладах освіти – 04.07.2017р. на нараді з керівниками закладів освіти (повторно наголошено на необхідності забезпечення можливості подання електронного звернення громадянами міста на сайтах закладів);
  • на серпневій конференції начальника управління освіти – 29.08.2017р. Аналіз результатів діяльності з даного питання затверджено наказом начальника управління освіти від 30.08.2017р. №466 «Про затвердження резолюції серпневої конференції педагогічних працівників міста».

Оприлюднено 4 інформації у газеті «День за днем», підготовлено 4 організаційних накази, надіслано 4 інформації та 4 квартальних звіти до департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, заходи на 2017 рік на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 виконано на 100%.

З метою посилення виконавської дисципліни та покращення роботи зі зверненнями громадян, відповідно до графіку (наказ від 03.01.2017р. №5), за 2017 рік перевірена робота 10-ти закладів по додержанню законодавства про звернення громадян, проконтрольовано усунення виявлених недоліків.

Здійснюється моніторинг веб-сайтів закладів освіти з метою перевірки оприлюднення актуальної інформації про роботу зі зверненнями громадян.

27 січня 2017 року з відповідальними особами навчальних закладів було проведено правовий семінар на тему: «Організація діловодства зі зверненнями громадян в навчальних закладах міста відповідно до вимог чинного законодавства».

На сайті Управління освіти в розділі «Звернення громадян» забезпечена можливість подання громадянами міста електронного звернення.

Задайте свое питання