Запроваджуємо інтерактивні методи навчання на уроках інформатики

В умовах сучасної школи, коли центром освітньої діяльності є дитина, а головним завданням кожного вчителя формування всебічно розвинутої гармонічної особистості, все більш актуальним стає застосування сучасних технологій навчання, що враховують індивідуальність кожного учня. Однією із таких форм є інтерактивні технології, що сприяють збагаченню і розвитку творчого потенціалу як вчителя так і учня, розкриттю здібностей дитини, бажання і уміння вчитися, творити, відчувати радість пізнання.

Саме при використанні інтерактивних методів учні вчаться шукати інформацію, систематизувати її та узагальнювати. Методичні можливості сучасних педагогічних технологій дають можливість вчителю вільно почуватись, використовуючи їх багатогранність та різноманітність. Водночас збільшуються вимоги до вчителя, він повинен стати порадником для учня, зобов’язаний перебувати в постійному творчому пошуку, володіти основами психології, вміти використовувати на власних уроках сучасні технічні засоби навчання тощо. Тому на черговому засіданні міського методичного об’єднання  вчителів інформатики, яке відбулося 03 грудня 2019р на базі Вознесенського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад ” № 3 розглядалося питання «Інтерактивні методи навчання на уроках інформатики».

Вчитель інформатики  Костюк О.М. провела відкритий урок у 3 класі з теми «Програми та онлайн середовища для роботи з графічними даними». А вчителі  Ворфоломєєва О.С. та Стогул В.В., які також викладають інформатики у НВК № 3, поділися досвідом своєї роботи щодо активізації процесу навчання. Ворфоломєєва О.С. зупинилася на технології «перевернуте навчання» та висвітлила використання різноманітних сервісів та платформ для підготовки і проведення уроків. Стогул В.В. підготував змістовне повідомлення щодо використання інтерактивних ресурсів навчання, а саме: фабрика кросвордів; мастер-тест, віртуальний  комп’ютерний музей, програма створення  різноманітних алгоритмів.

Вчитель інформатики  Вознесенської ЗОШ № 7 Любіч О.С. поділилася з колегами досвідом з використання додаткових матеріалів (відео, мультфільми, програми генерації ребусів тощо) для викладання інформатики у 5-7 класах.

Керівник міського методичного об’єднання вчителів інформатики Терещенко Л.П. провела майстер-клас з розв’язування олімпіадних задач.

Досвід роботи  вчителів інформатики нашого міста показує, що забезпечувати розвиток особистості в процесі навчання інформатики важче, ніж подавати основи теоретичних знань. В умовах особистісно-зорієнтованої освіти потрібно поєднувати різні типи навчання: індивідуальний та колективний, діалоговий та контекстний, створюючи всі умови для творчої діяльності та застосовуючи активні й інтерактивні методи навчання.

Вчителі інформатики розуміють, що сучасна людина повинна мати винахідливе мислення, знаходити шляхи розв’язання проблем у будь-якій ситуації, працювати в команді, бути здатною приймати рішення, активно використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у всіх галузях своєї діяльності. Тож, своїм найголовнішим завданням вони вважають створення умов для розвитку комплексу рис, які забезпечують інформаційно-комунікаційну компетентність та соціальну мобільність випускника, здатного орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнічного суспільства. І саме з метою реалізації цих завдань та принципів вчаться ефективно застосовувати інтерактивні методи навчання інформатики, згідно яких слід дати учням не лише теоретичні знання, а й навчити їх думати, обговорювати, досліджувати та застосовувати предметний матеріал.

Чехратова Т.А.,  методист МНМЦ

Задайте свое питання