Застосування новітніх технологій навчання

Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. На запитання: ”Чого ви очікуєте від школи?” роботодавці, бізнесмени, політичні діячі, керівники шкіл та вчителі відповідають: “Треба виховувати дитину, яка вміє спочатку самостійно вчитись, а потім самостійно та творчо працювати і жити”. В школі учень повинен навчитися, в першу чергу, самостійно формувати мету та шляхи її досягнення. Цього досягти значно важче, ніж навчати читати, писати та лічити.

Таким чином, головний стратегічний напрям розвитку світової та вітчизняної системи освіти лежить в площині вирішення проблем розвитку особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу.

Вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем. У зв’язку з цим постає питання вибору та практичного втілення  освітніх технологій.

Сьогодні освіта є інформаційним процесом і тому використання новітніх технологій навчання, а саме: інформаційних технологій із застосуванням комп’ютера особливо важливе. Тож, це питання розглядалося на засіданні міської проблемної групи вчителів фізики та астрономії, яке відбулося 15 листопада 2019р на базі Вознесенської ЗОШ № 7.

Вчитель фізики Плохотнюк С.М. провела відкритий урок у 8 класі з теми «Випаровування та конденсація» і  зробила ґрунтовний самоаналіз уроку. Досвідчені колеги висловили свої враження та побажання молодому вчителю.

Майстер-клас «Застосування сучасник технік візуалізації навчального матеріалу з фізики» провела вчитель фізики  ЗОШ № 7 Некрасова К.С. Спочатку учасники міської проблемної групи переглянули  відповідну презентацію, а потім  працюючи в  парах, склали ментальну карту з теми «Випаровування та конденсація» і представили свої роботи. Слід відмітити, що  практикум зі створення метальної карти захопив вчителів. Кожна пара підійшла творчо до виконання завдання та презентації результатів. З позитивними емоціями учасники засідання перейшли до наступного майстер-класу з використання ІКТ технологій, який провів вчитель фізики ЗОШ № 6 Скок К.О. На даному етапі вчителі  знайомилися з можливостями використання смартфонів на різних етапах уроків, що дає можливість підвищити інтерес  учнів до вивчення не тільки фізики, а природничих наук взагалі.

Підводячи підсумок роботи, з метою визначення рівня знань учасників про творчість, стимулювання до навчання й розвитку, вчителі виконали вправу «Дискусійний клуб: творчість – це…». А графічний тест «9 крапок»  довів, що виконуючи будь-яке завдання потрібно  думати нестандартно і використовувати своє творче мислення. Кожен педагог повинен пам’ятати, що наше стандартне мислення спрямовує нас шукати типові рішення спираючись на свої знання та досвід, а часто потрібно  шукати саме нестандартне вирішення проблеми.

Питання, які розглядалися на засіданні міської проблемної групи вчителів фізики та астрономії, технології та методики, що приводять до позитивних результатів і спрямовані на формування, вдосконалення професійних умінь і навичок, активно сприяють навченості учнів мають право на їх використання в навчальному процесі. Сучасні досягнення науки і техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Уміле поєднання комп’ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики дадуть бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних знань з фізики і усвідомлення їх практичного застосування.

Чехратова Т.А.,  методист МНМЦ

Задайте свое питання