Хімія

chemistryІ. Нормативно-правове забезпечення викладання хімії.

 1. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2020-2021 н.р. 
 2. Інструктивно – методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо – математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» ( лист МОН від 01.02.2012р №1/9-72).
 3. Інструктивно-методичний лист МОІППО «Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2017-2018 н.р.».
 4. Особливості організації навчального процесу з хімії у 8 класі.\
 5. Нормативні документи щодо оцінювання знань учнів з хімії якими слід керуватися у 2017-2018 н.р.
 6. Інструктивно – методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо – математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» ( лист МОН від 01.02.2012р №1/9-72).
 7. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2016-2017 н.р. (додаток до листа МОН від 17.08.2016р №1/9-437).
 8. Інструктивно-методичний лист МОІППО «Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2016-2017н.р.»
 9. Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання хімії у 2016-2017 навчальному році.
 10. Особливості організації навчального процесу з хімії у 8 класі.
 11. Нормативні документи щодо оцінювання знань учнів з хімії якими слід керуватися у 2016-2017 н.р.
 12. Пріоритетні напрямки роботи міської творчої лабораторії учителів хімії на 2016/17 н. р.

ІІ. Програмове забезпечення.

 1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-9 класи , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
 2. Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. колектив). Академічний рівень ( зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016р № 826).
 3. Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від14.07.2016).
 4. Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень.
 5. Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Поглиблений рівень.
 6. Перелік навчальних програм з хімії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016-2017 навчальному році.
 7. Перелік навчальних програм з хімії ,рекомендованих МОН України для використання у 2017-2018 навчальному році.
 8. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-9 класи (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).
 9. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів. Хімія.
 10. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» (автори Величко Л.П., Ярошенко О.Г.).
 11. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів. ХІМІЯ 8–9 класи.
 12. Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. колектив). Академічний рівень ( зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016р № 826).
 13. Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від14.07.2016).
 14. Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень.
 15. Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Поглиблений  рівень.
 16. Перелік навчальних програм з хімії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016-2017 навчальному році.
 17. Перелік  навчальних програм з хімії ,рекомендованих МОН України для використання у 2016-2017 навчальному році.

ІІІ. Методична скарбниця.

 1. Особливості організації навчального процесу у 8 класі. Вивчення Періодичного закону та Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва у 8 класі. Конспекти уроків та позакласний захід ( відповідно до Інструктивно-методичних матеріалів МОІППО щодо викладання хімії у 2016-2017 н.р.).
 2. Реалізація компетентісного, діяльнісного й особистісного підходів до викладання хімії у 8 класі. Орієнтоване календарне планування. Хімія 8 клас (матеріали Хмельницького ОІППО).
 3. Збірка матеріалів «Творці хімії з України».
 4. Презентація «Видатні хіміки України».
 5. Електронні додатки до підручника ( посилання на відеодосліди з хімії).
 6. Орієнтовне календарно-тематичне планування з хімії, 7 клас, за навчальною програмою затвердженою Міністерством освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
 7. Орієнтовне календарно-тематичне планування з хімії, 8 клас, за навчальною програмою затвердженою Міністерством освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
 8. Орієнтовне календарно-тематичне планування з хімії, 9 клас, за навчальною програмою затвердженою Міністерством освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
 9. Календарно-тематине планування складено до підручника: Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.– К. : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою «ХІМІЯ 7–9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 № 664) зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).
 10. Особливості організації навчального процесу у 8 класі. Вивчення Періодичного закону та Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва у 8 класі. Конспекти уроків та позакласний захід (відповідно до Інструктивно-методичних матеріалів МОІППО щодо викладання хімії у 2016-2017 н.р.).
 11. Реалізація компетентісного, діяльнісного й особистісного підходів до викладання хімії у 8 класі. Орієнтоване календарне планування. Хімія 8 клас (матеріали Хмельницького ОІППО).
 12. Збірка матеріалів «Творці хімії з України».
 13. Презентація «Видатні хіміки України».
 14. Презентація «Підвищення інформаційної компетентності викладача хімії як вимога часу», за матеріалами засідання міського методичного угруповання вчителів хімії.
 15. Презентація «Національно-патріотичне виховання на уроках хімії», підготувала вчитель хімії Вознесенської ЗОШ № 4 Цимбалюк К.Е.

IV. Електронні додатки до підручників.

 1. Демонстрація “Взаємодія харчової соди з оцтом”.
 2. Демонстрація “Хімічні реакції, що супроводжуються випаданням осаду”.
 3. Демонстрація “Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу”.
 4. Демонстрація “Хімічні реакції, що супроводжуються тепловим ефектом”.
 5. Демонстрація “Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. Доведення наявності кисню”.
 6. Демонстрація “Добування кисню з гідроген пероксиду”.
 7. Демонстрація “Виготовлення розчинів”.
 8. Демонстрація “Взаємодія фосфор оксиду з водою”.
 9. Відеодослід. “Чи можуть речовини самовільно перемішуватись”.
 10. Лабораторна робота №2. “Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів”.
 11. Лабораторний дослід №3 “Проведення хімічних реакцій”.
 12. Практична робота №3 “Дослідження фізичних і хімічних явищ”.
 13. Термометри – види та способи застосування.

Коментарі зачинені.