Математика

mathematicsІ. Нормативно-правове забезпечення.

 1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2020-2021 н.р.»
 2. Методичний лист МОІППО «Нові підходи до викладання математики в умовах реформування вітчизняної освіти» 2018-2019 н.р.
 3. Лист МОН України від 01.02.12 №1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах».
 4. Наказ МОН від 22.06.2016 №704 “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”.
 5. Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України 22 червня 2016 року № 704).
 6. Лист МОН від 30.09.2016р № 1/9-514 «Про особливості викладання математики (рівень стандарту) в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах».

ІІ. Програмове забезпечення.

 1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).
 2. Навчальна програма для поглибленого вивчення математики , 8 -9 класи загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН від 17.07.2013 № 983).
 3. Програма для класів з поглибленим вивченням математики. 9 клас (Рішення колегії МОН від 21.10.2008 протокол № 1/11-5145).
 4. Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класі в загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-440).
 5. Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класі в загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень академічний (Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-440).
 6. Математика для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики (Наказ МОН від 18.09.2014 № 1054).
 7. Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень.
 8. Перелік навчальних програм з математики, рекомендованих МОН України,для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 навчальному році.
 9. Перелік навчальних програм з математики ,рекомендованих МОН України для використання у 2018-2019 навчальному році.

ІІІ. Методична скарбниця.

 1. Календарно-тематичне планування : Істер О.С. Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / О.С. Істер. – 2-ге вид., доопрац. – К.: Генеза, 2018 р. – 288 с.: іл., згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 2. Календарно-тематичне планування : Мерзляк А.Г. Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / А.Г. Мерзляк, В.В. Полонський, М.С. Якір. – Х.: Гімназія, 2018. – 352 с.: іл., згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 3. Календарно-тематичне планування: Тарасенкова Н.А. Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272 с.: іл., згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 4. Календарно-тематичне планування: О.С. Істер Математика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів К.: Генеза, 2014 р. згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 5. Календарно-тематичне планування: А.Г. Мерзляк, В.В. Полонський, М.С. Якір Математика. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів Х.: Гімназія, 2014 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 6. Календарно-тематичне планування: Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк Математика. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 7. Календарно-тематичне планування: О.С. Істер Алгебра: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів К.: Генеза, 2015 р. згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 8. Календарно-тематичне планування: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2015. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
 9. Календарно-тематичне планування: Істер О. С. Геометрія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2015 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 10. Календарно-тематичне планування: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2015. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
 11. Календарно-тематичне планування: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С Геометрія (підручник для класів із поглибленим вивченням математики) / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Київ : Гімназія, 2016 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 17.07.2013 р. №983.
 12. Календарно-тематичне планування: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 13. Календарно-тематичне планування: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2016. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 14. Календарно-тематичне планування: Мерзляк А. Г. Алгебра (підручник для класів із поглибленим вивченням математики) / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Київ : Гімназія, 2016 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 17.07.2013 р. №983.
 15. Календарно-тематичне планування: Істер О. С. Геометрія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 16. Календарно-тематичне планування: «Геометрія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2016. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 17. Календарно-тематичне планування: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2017 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 18. Календарно-тематичне планування: «Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2017. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
 19. Календарно-тематичне планування: Мерзляк А. Г. Алгебра для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х : Гімназія, 2017. – 416 с. : іл. згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 17.07.2013 р. №983.
 20. Календарно-тематичне планування: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2017. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
 21. Календарно-тематичне планування: Мерзляк А. Г. Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х : Гімназія, 2017. – 304 с. : іл. згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 17.07.2013 р. №983.
 22. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень, початок поглибленого вивчення у 8 класі), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
 23. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
 24. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
 25. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року, з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану (0,5)
 26. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень, початок поглибленого вивчення у 8 класі), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
 27. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
 28. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
 29. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень), затвердженою наказом МОН від 14.07.2016 № 826
 30. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (поглиблене вивчення), затвердженою наказом МОН від 14.07.2016 № 826
 31. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень), затвердженою наказом МОН від 14.07.2016 № 826
 32. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою наказом МОН від 14.07.2016 № 826
 33. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень), затвердженою наказом МОН від 14.07.2016 № 826
 34. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (поглиблене вивчення ), затвердженою наказом МОН від 14.07.2016 № 826
 35. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень), затвердженою наказом МОН від 14.07.2016 № 826
 36. Календарно-тематичне планування: згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою наказом МОН від 14.07.2016 № 826
 37. Геометрична казка
 38. Про паралельні прямі
 39. Подорож у країну знань

Коментарі зачинені.