Методист з інноваційної діяльності, психологічної служби та предметів художньо-естетичного циклу

 1. Концептуальні основи впровадження інтегрованих курсів художньо-естетичного спрямування як засіб формування високорозвиненої особистості учня з високим рівнем художньо-естетичної культури.
 2. Формування ключових компетентностей учнів на уроках художньої культури шляхом застосування творчих практичних завдань.
 3. Мистецтво як засіб творення особистості.
 4. Педагогіка оптимізму та успіху.
 5. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання (за книгою О.Пометун, Л.Пироженко).
 6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музики.
 7. Курсова робота з «Методики музичного виховання» на тему «Концепція музичного виховання Д. Кабалевського та її адаптований варіант в Україні»  Апалькова К. О.
 8. Схема самоаналізу уроку.
 9. Вивчення передового педагогічного досвіду.
 10. Методичний лист МОІППО на 2016-2017. Психологія.
 11. Довідник нормативно-правових документів психологічної служби.
 12. Положення про психологічний кабінет.
 13. Перелік документів для атестації працівників психологічної служби.
 14. Організація роботи психолога в ДНЗ.
 15. Методичні рекомендації психологам-початківцям.
 16. Поради молодим педагогам.
 17. Майстерність вчителя.
 18. Прийняти й виховати. Гіперактивна дитина в сім’ї.
 19. Модель інноваційно компетентного педагога

Задайте свое питання