Профспілковий вісник

На допомогу профспілковому активу.

Організація діяльності профспілкових органів у трудових колективах закладів освіти (методичні рекомендації).

151113pv1151113pv2mptiv1mptiv2

На допомогу профспілковому активу

 1. Рекомендації для голів первинних профспілкових організацій щодо здійснення громадського контролю за додержанням чинного законодавства України про працю у закладах та установах освіти.
 2. Перелік питань соціально-економічного і трудового захисту працівників освіти, що погоджуються керівниками установ освіти з виборними органами профспілкової організації.
 3. Складаємо графік відпусток.
 4. Складання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

РОЛЬ ПРОФСПІЛКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 За багаторічне існування профспілок в нашій державі склалась думка, що профспілка – каса взаємодопомоги, путівки, вітання з днем народження тощо.

Функції профспілок, починаючи з 90-років значно змінились, а у свідомості людей відношення до них змінюється повільно.

Проблема мотивації профспілкового членства на сучасному етапі розвитку профспілкового руху в Україні набула особливої актуальності.

Профспілки ведуть пошук нових форм і методів роботи, шляхи конструктивного співробітництва з органами влади, роботодавцями.

В основу своїх взаємовідносин Профспілка покладає політику соціального партнерства з роботодавцями.

Головне завдання профспілки – домагатися, щоб у працюючої людини в сучасних економічних умовах було місце праці, нормальні умови для роботи, гідна заробітна плата. Сила людей, об’єднаних спільною стратегією, здатна примусити будь-якого керівника звернути увагу на проблеми працюючої людини.

Програмою дій Профспілки визначено, що взаємовідносини Профспілки з органами виконавчої влади на державному, галузевому та на рівні установ, організацій та підприємств здійснюватимуться на основі принципів соціального партнерства та соціального співробітництва з розробки відповідних актів законодавства та нормативно-правових документів

Профспілка здійснює соціальне партнерство на засадах:

спільних консультацій з питань регулювання трудових відносин, забезпечення гарантій трудових прав працівників, здійснення їх соціального захисту й удосконалення законодавства про працю;

переговорів; спільного розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їм, організації примірних та арбітражних процедур; діяльності органів соціального партнерства; спільного управління представниками сторін відповідними фондами соціального страхування; розгляду претензій і вирішенню суперечностей, що виникають між сторонами соціального партнерства відповідного рівня; обміну необхідною інформацією між сторонами соціального партнерства; контролю за виконанням спільних домовленостей.

Основними функціями діяльності профспілки виступають захисна і представницька, які доповнюються контрольними повноваженнями за додержанням законодавства про працю

На підставі Статті 245 Кодексу законів про працю працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через професійні спілки, які діють на підприємстві в установі чи в організації. Вони мають право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. А власник в свою чергу повинен створити умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні.

Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” визначені права та обов’язки профспілок, які передбачають здійснення представництва і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями.

Одне з найважливіших прав профспілок – право на ведення колективних переговорів і укладення колективних договорів гарантовано законодавством. Адже, саме через систему колективно-договірного регулювання профспілкові організації зможуть вирішувати питання регулювання трудових відносин, забезпечення гарантій трудових прав працівників, здійснення їх соціального захисту, вирішення соціально-побутових питань, проведення культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, оздоровлення дітей працівників галузі.

 ПОРАДИ ПРОФСПІЛКОВОМУ ЛІДЕРОВІ НА ЩОДЕНЬ

Загальні обов’язки профспілкового лідера

Відрекомендуватися працівникам і повідомити їм, що ви і є тим членом профспілки, якого обрано для відстоювання інтересів профспілкових активістів перед адміністрацією. Такою роллю можна пишатися.

Радо зустрічати нових працівників. Роз’яснювати їм, чим займається профспілка, та робити так, аби вони відчули бажаність своєї появи на новій роботі.

Інформувати всіх про діяльність профспілки. Нагадувати людям, що вони є членами профспілки, а тому їм слід брати участь у її діяльності.

Залучати профспілкових активістів до діяльності організації шляхом добору добровольців.

Запрошувати всіх на профспілкові збори. Казати їм, що для участі в роботі профспілки не потрібно мати якихось спеціальних знань. А все, що потрібно для такої участі, це виявляти інтерес до діяльності профспілки.

Мати привабливу дошку оголошень, з напису на якій одразу ставатиме зрозуміло, що це – дошка профспілкових оголошень. Слідкувати, аби на цій дошці не було безладдя і щоб вивішені матеріали були свіжими.

Знати свої законні права, умови колективного договору та розповідати членам профспілки про їхні законні права.

Бути людиною, яка завжди вислухає розповідь члена профспілки про його проблеми і допоможе віднайти рішення.

Пам’ятайте, що Ваша найголовніша роль – це роль організатора, але разом з тим Ви ще й інформатор, учитель, слухач і захисник.

Поради щодо залучення членів профспілки до роботи на добровільних засадах

 • Звертайтесь з проханням про роботу на добровільних засадах до конкретних осіб. Особиста розмова набагато ефективніша за будь – яку іншу форму спілкування.
 • Просіть виконувати роботу, що має визначений початок та кінець. Мабуть, це найголовніше правило. Не просіть роботи дуже багато. Якщо члени Вашої профспілки знатимуть, що робота невелика і не забере багато часу та зусиль, то, можливо, вирішать допомогти.
 • Пропонуйте Вашим членам профспілки певний перелік робіт, з якого б вони могли вибрати. Коли вони бачать, що є вибір, то в перелік завдань, які необхідно виконати, можуть знайти те, над чим би хотіли працювати найбільше.
 • Просіть членів профспілки робити те, що вони роблять добре. Добровольці з більшою охотою беруться за роботу, коли знають, що спроможні її виконати.
 • Скажіть кожному, як його (її) робота доповнює роботу інших людей. Добровольці хочуть бути переконаними, що за роботу взявся кожен, хто виконує певний проект: окрім того, вони хочуть знати, яким є їхній внесок у загальну справу.
 • Коли члени профспілки чогось не розуміють, закликайте їх ставити запитання.
 • Скажіть членам Профспілки, що у разі необхідності їх навчатимуть. Люди не схочуть бути добровільними помічниками, коли гадатимуть, що їх не навчать виконувати завдання.
 • Робіть так, аби добровольці відповідали за свою роботу. Перевіряйте, чи виконують вони свою роботу, і наскільки успішним є виконання. Тоді ці люди знатимуть, що їхня праця є важливою, а Ви зможете виявляти їх помилки на ранній стадії.
 • Поясніть, яким чином загальна робота, учасниками якої вони є, зміцнить профспілку. Переконливо розкажіть про важливість даної роботи. Люди хочуть бути впевнені, що завдяки їхній робот будуть зміни на краще.
 • Особистий приклад. Демонструйте привабливе обличчя профспілкового діяча як людини, яку поважають, з думкою якої рахуються. 

БАЖАНІ ЯКОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО ЛІДЕРА

 • Бажання навчатися. Нові ситуації сприймайте не як загрозу, а як завдання, з яким треба впоратися
 • Організаційні здібності. Їх можна розвинути. Порівняйте досвід і навички організаційної роботи, які Ви як профспілковий активіст мали на початку Вашої діяльності, та інші Ваші навички і досвід.
 • Вміння відчувати людину. Терпимість до людських недоліків. Краще, якщо люди Вам подобаються, але навіть коли це не так, то Ви можете навчитися розуміти їх і бути до них терпимими.
 • Високі моральні якості. Щирість, чесність і цілеспрямованість можна в собі виховати. Щоразу, коли Ви “робите праве діло” і робити його Вам подобається. Ви надихаєте себе на наступну справу.
 • Довіра. Вірте людям, які на це заслуговують.
 • Бажання співпрацювати. Завжди робити лише по – своєму неможливо. Люди, які перетворюють кожне питання на справу принципу, ніколи не досягнуть компромісу.
 • Здатність надихати інших людей на якнайкращу роботу. Навчіться бачити те, що змушує людей працювати найстаранніше. Творча фантазія. Старі методи не завжди найкращі. Як правило, люди, що не впевненні в собі, побоюються нових ідей.
 • Розумінні різниці між лідером та командиром. Чим більше Ви керуєте людьми, тим менш вони здатні діяти самостійно. Люди не хочуть, щоб ними керували – бажають, аби хтось був у них лідером: тобто йшов попереду і вказував шлях до мети. Чи доводилося Вам чути не про світових лідерів, а про світових адміністраторів, не про релігійних лідерів, а про керівників релігії, не про лідера профспілки, а про керівника профспілки?
 • Відданість роботі. Треба бути переконаним у важливості справи, яку робиш.
 • Бажання діяти й відвага. Іноді страх зробити щось неправильно може паралізувати бажання діяти. Примиріться з тим, що приймете багато неправильних рішень. Якщо Ви зовсім не будете діяти, то критикуватимуть ще сильніше. Бажання діяти й відвага – це складові частини лідерства.
 • Перспективне мислення. Думайте не лише про свою організацію Профспілки, але й про цілу Вашу організацію, про справи навколо цієї організації, а також про регіональні та глобальні тенденції і проблеми.
 • Уміння впливати на тих, на кого Ваші повноваження формально не поширюються. Лідер, коли він здатен вийти поза межі своїх формальних повноважень, може об’єднати ті розрізнені групи, які для вирішення тієї чи іншої проблеми повинні працювати разом.
 • Уміння надавати особливого значення невловимому. Майте уявлення про мрії людей, цінності та рушійні мотиви.
 • Уміння поводитися дипломатично. Конче доводиться шукати вихід із ситуацій, коли різні групи висувають діаметрально протилежні вимоги.
 • Готовність вносити зміни. Лідери мають змінювати види профспілкової діяльності та (чи) структуру профспілкової організації відповідно до вимог, які висуває дійсність – а вона постійно змінюється.

 НЕДОЛІКИ ПРОФСПІЛКОВОГО ЛІДЕРА

 • Нечітко визначає завдання (як окремих людей, так і профспілкової організації). Іноді активіст настільки занурюється у щоденні обов’язки, що вже не має часу на те, аби критичним оком подивитися на мету діяльності своєї організації чи визначити нову мету.
  • Старанно уникає непопулярних дій. Як правило, такий профспілковий активіст довго не затримується на своєму місці, а якщо й затримується, то часто ним бувають не вдоволені люди.
 • Опозицію розглядає лише як щось таке, що треба придушити. Наявності опозиції радіє небагато людей. Опонентам потрібно протистояти, але разом з тим треба й прислухатися, що вони кажуть.
 • Не показує свого схвалення у випадках, коли хтось добре виконує роботу.
 • Сприймає все на свою адресу. Але де лідерство, там і критика.
 • Забагато чекає від інших. Людей треба приймати такими, якими вони є, і пам’ятати, що їхні навички різняться. Ви не в змозі цілковито переробити людей.
 • Повноваження та відповідальність не передає іншим. У своїх спробах зробити все Ви виснажуєте себе. Відмовляючись перекласти на людей відповідальність, Ви вбиваєте у них спроможність та бажання брати відповідальність.
 • Не ефективність підходів. Знайти ефективні методи можна.
 • Намагається бути хорошим для всіх. Недоцільно брати на себе таке завдання. Деяким людям лідер не сподобається лише через те, що він (вона) – лідер.
 • Дуже легко втрачає моральний дух. Чекайте, що це буде траплятися не раз. Якщо таке траплятиметься надто часто, то варто замислитися – можливо, Ви ставите нереальні завдання?
 • Недостатньо часто ставить себе на місце рядових членів профспілки. Чим довше лідер не ставитиме себе на місце цих людей, тим більше зусиль йому (їй) доведеться докладати, аби їх розуміти. Нерідко рядові профспілкові дивляться на речі інакше, ніж лідер.

 Мудрості на допомогу профспілковому активісту

Професіоналізм – це ефективність, надійність, відповідальність.

Відкидаючи – пропонуй, пропонуючи – дій.

Щоб бути цікавим, будьте зацікавленим. (Чарльз Нордман Лі)

Те, що ви одержуєте, відображає те, що ви даєте.

Стрес – це не те, що з вами сталося, а те , як ви це сприйняли. (Ганс Сальє)

Успіх – це 10% везіння і 90% потіння. (Едісон).

Совість болить тільки у морально здорових людей. (О. Васильєв)

Треба цінувати хороше й оцінювати погане. 

Культура – це вміння ткати візерунок свого життя у поєднанні з візерунками інших життів.

 

ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛЯ

 У книзі видатного лікаря і вченого М. Амосова «Роздуми про здоров’я» вказано деякі принципи психології здоров’я:

 • У виникненні хвороби в більшості винні не природа та суспільство, а лише сама людина.
 • Щоби стати здоровим, украй необхідні власні зусилля (постійні та значні). Людина настільки досконала, що повернути здоров’я можна завжди!
 • Для доброго здоров’я необхідні п’ять умов: фізичні навантаження, обмеження в харчуванні, загартування, час і вміння відпочивати, щасливе сімейне життя.
 • Природа милостива: достатньо 20-30-ти хвилин фізкультури щодня (щоб аж піт вийшов) – і буде відмінне здоров’я.
 • Дуже стежте за своєю вагою: як мінімум – ріст у сантиметрах мінус 100.
 • Умійте завжди розслабитись (а це вже характер!).
 • Здоров’я – це щастя (а щастя – це стан тіла й душі).
 • Ось такі вони, принципи психології здоров’я. Виходячи з них, як же сучасному вчителю зберегти власне здоров’я? Поміркуйте над кількома порадами (знаючи, що ваше здоров’я – у ваших руках).
 • Плануйте не тільки свій робочий час, а і свій відпочинок. Організовуйте собі хвилини відпочинку, моменти задоволення, миті радості та насолоди протягом робочого дня, трудового тижня, навчального місяця, семестру. Тільки ви самі повинні думати про своє здоров’я (фізичне, моральне, психічне, громадське), свій настрій, працездатність, свої енергетичні сили.
 • Навчіться керувати своїм власним часом (визначте свої пріоритети, зосереджуйтесь на головному і думайте про власне здоров’я – це найголовніший пріоритет!).
 • Умійте відмовитись чемно, але переконливо. У школі непочатий край роботи, вир, лавина. І це – нескінченно! Виконуйте додаткові завдання в міру своїх можливостей.
 • Створіть на своєму робочому місці максимально комфортні умови праці.
 • Приходьте на роботу з термосом, у якому може бути чай, гаряче молоко з вершковим маслом, улюблена кава, і протягом дня проводьте «гарячі» паузи. Уведіть у звичку приносити із собою горішки, курагу, родзинки, яблука, апельсини, мандарини, чорнослив (зробіть це за розкладом).
 • Виходьте на свіже повітря на перерви (додається до 10-ти відсотків кисню у кров, а у приміщенні тільки. Якщо у вас є «вікна» у розкладі, зробіть самомасаж голови, фізичні корегуючі вправи, послухайте улюблену пісню, подивіться на красиві пейзажі (це можуть бути й художні картини), на фото улюблених людей, пригадайте побільше приємностей вашого життя. Обладнайте свій навчальний кабінет за власним смаком (обов’язково – море квітів і відповідна гама кольорів).

Боремося за власне здоров’я по-діловому!

Доброго вам здоров’я та щастя!

Громадський контроль профспілок за дотриманням законодавства про працю

     2013 рік оголошений Федерацією профспілок України Роком боротьби профспілок проти використання роботодавцями нелегальної, нестійкої та нестандартної зайнятості, «тіньової» виплати заробітної плати та інших порушень трудових і профспілкових прав.

     Громадський контроль профспілок за дотриманням законодавства про працю, який здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та охоплює питання своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати, виконання колективних договорів і угод, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, соціального страхування, набуває на сучасному етапі особливого важливого значення.

     Завдання профспілкових організацій щодо розгортання масового, дієвого громадського контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства визначені в постанові Ради Федерації професійних спілок України від 12.12.2012 року № Р-6-3.

     Серед них:

– широке інформування працівників про їхні трудові права і можливості їх захисту;

– недопущення внесення до колективних договорів норм, що погіршують становище працівників порівняно з Генеральною, Галузевою, регіональними угодами;

– здійснення системного громадського контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства;

– обрання профспілкових активістів з числа членів виборних органів профспілкових організацій та повноважних представників цих органів для виконання ними повноважень з громадського контролю;

– розгляд не рідше одного разу на півріччя на профспілкових зборах, засіданнях профкомів стану дотримання трудового законодавства на підприємстві;

– підвищення вимогливості до роботодавців та їх посадових осіб щодо недопущення порушень норм трудового законодавства, притягнення порушників до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

ns2013

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДУ (КУТОЧКА)

 ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

                 Стенд (куточок) профспілкової організації рекомендується розташовувати поруч з учительською або іншим найбільш відвідуваним місцем. Якщо первинна профспілкова організація має приміщення профкому, то стенд розташовується поряд із ним.

На стенді може бути розташована наступна інформація:

– назва і емблема Профспілки працівників освіти і науки України;

– телефони, прізвища посадових осіб вищих за підпорядкуванням профспілкових органів;

– склад профспілкового комітету з розподілом обов’язків між його членами;

– план роботи профкому і основні напрями роботи;

– перелік комісій профкому та їх склад

– інформація про хід виконання колективного договору;

– графіки відпусток, оголошення про путівки, вітання, різноманітні заходи,

– інформація про найближче засідання профкому, його порядок денний;

– основні рішення останнього засідання профкому.

Перелік документів, які повинні знаходитись в первинній профспілковій організації

1.Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

2.Статут Профспілки працівників освіти і науки України.

3.Положення про Профспілку працівників освіти і науки України.

4.Типова інструкція по організації роботи з документами в первинних профспілкових організаціях.

5.Інструкція про проведення звітів і виборів профспілкових органів у Профспілці працівників освіти і науки України.

6.Колективний договір.

7.Заяви про прийом у члени профспілки.

8.Заяви членів профспілки про згоду на безготівкове перерахування членських профспілкових внесків.

9.Облікові картки членів профспілки.

10.Журнал обліку видачі бланків членських квитків,  акти на знищення членських квитків і облікових карток.

11.План роботи, плани проведення заходів профкому.

12.Протоколи профспілкових зборів та матеріали до них.

13.Протоколи засідань профспілкового комітету та матеріали до них.

14.Протоколи засідань і акти перевірок ревізійної комісії профспілкової організації.

15.Пропозиції, заяви, скарги членів профспілки.

16.Акти на списання коштів, використаних на проведення культмасових заходів.

17.Акти передачі-прийняття профспілкових справ.

18.Номенклатура справ.

Профспілкові документи зберігаються у спеціально виділеному місці (шафа, сейф, тумбочка). За оформлення і зберігання їх відповідає голова профспілкової організації. При його зміні документація передається актом новообраній особі.

 

Задайте свое питання