Університети

Інтернет для навчання
– тим, хто вчить

Шановні педагоги!
Педагогічні ресурси Інтернет різнопланові та різноманітні. Віртуальна педагогічна бібліотека – Інтернет – це економія часу й коштів, місця на робочому столі і книжковій полиці, та можливість завжди бути в курсі педагогічних новин, наукових досягнень, кращого досвіду.
Наша віртуальна Web – бібліотека допоможе вам в освоєнні фахових ресурсів мережі та дасть певні підказки у пошуку необхідної інформації для здійснення професійної діяльності.

Університети

www.ednu.kiev.ua/index_u.htm – сайт освітянської мережі України, на якому можна знайти інформацію про будь-який навчальний заклад
http://www.lstu.com.ua/ – Луцький державний технічний університет
http://www.viem.edu.ua/ – Волинський інститут економіки та менеджменту
http://drohobych.net/ddpu/ – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
http://www.academy.kiev.ua – сайт Національної академії державного управління при Президентові України
http://www.iapm.edu.ua/ – сайт Міжрегіональної Академії управління персоналом
http://www.dlab.kiev.ua – вчитися ніколи не пізно, шановні викладачі! Переконайтесь в цьому на сайті Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем.
http://www.univ.kiev.ua/ – сайт Київського Національного університету.
http://www.ntu-kpi.edu.ua/ – сайт Національного технічного університету України
http://www.vsau.org/ – Вінницький державний аграрний університет
http://www.duep.edu/ – Дніпропетровський університет економіки та права
http://dsfa.dp.ua/ – Дніпропетровська державна фінансова академія
http://www.vstu.edu.ua/ua/ – Вінницький національний технічний університет
http://www.vnmu.vn.ua/ – Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
http://www.vinnitsa.com/vspu/ – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
http://www.pgasa.dp.ua/ – Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
http://www.ditb.donbass.com/ – Донецкий институт туристического бизнеса
http://www.imath.kiev.ua/contacts.php – сайт Національної Академії Наук України
http://www.uad.lviv.ua/modules/news/ – Українська академія друкарства
http://www.dsmu.edu.ua/ru/ – Донецкий национальный университет имени М.Горького
http://forest.lviv.ua/ – Національний лісотехнічний університет України
http://www.lnu.edu.ua/ – Львівський національний університет імені Івана Франка
http://www.lim.lviv.ua/ – Львівський інститут менеджменту
http://www.kdtu.kr.ua/ – Кіровоградський національний технічний університет
http://www.lsmu.edu.ua/ – Луганський державний медичний університет
http://www.lnau.lg.ua/ – Луганський національний аграрний університет
http://www.lnpu.edu.ua/ – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
http://www.snu.edu.ua/ – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
http://vdu.edu.ua/ – Волинський національний університет імені Лесі Українки
http://musicacademy.lviv.ua/ – Львовская государственная музыкальная академия
http://www.lac.lviv.ua/ – Львівська комерційна академія
http://www.lday.lviv.ua/ – Львівський національний аграрний університет
http://www.bdpu.org/ – Бердянський державний педагогічний університет
http://www.zsmu.info/ – Запорожский государственный медицинский университет
http://www.zntu.edu.ua/ – Запорізький національний технічний університет
http://www.nung.edu.ua/ – Національний технічний університет Нафти і Газу
http://iful.if.ua/ – Івано-Франківський університет імені короля Данила Галицького
http://www.pu.if.ua/ – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
http://www.glau.kr.ua/ – Государственная летная академия Украины
http://www.kik.kr.ua/ – Кіровоградський інститут комерції
http://www.kspu.kr.ua/ – Кіровоградський державний педагогічний університет
http://www.kpi.kharkov.ua/ – Харківський політехнічний інститут
http://www.ukrfa.kharkov.ua/ – НФаУ
http://www.pu.ac.kharkov.ua/ – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
http://www.hdatoh.kharkov.com/ – Харківський державний університет харчування та торгівлі
http://doctris.com.ua/hnau/index.php?st=12 – Харківський національний аграрний університет
http://www-ukr.univer.kharkov.ua/ – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
http://kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/index.html?__locale=uk – Харківський національний університет IV рівня акредитації
http://www.khadi.kharkov.ua/ – Харківський національний автомобільно-дорожній університет
http://www.onat.edu.ua/ – Одеська національна академія зв’язку
http://www.osaft.odessa.ua/ – Одеська національна академія харчових технологій
http://www.ma.odessa.ua/ – Одеська національна морська академія
http://www.osmu.odessa.ua/ – Одеський національний морський університет
http://www.onu.edu.ua/ – Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова
http://www.pdpu.edu.ua/ – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського
http://www.mdau.mk.ua/ – Миколаївський державний аграрний університет
http://www.kma.mk.ua/ – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили
http://www.vmurol.com.ua/ – Відкритий міжнародний університет розвитку людини
http://www.kneu.kiev.ua/ – Київський національний економічний університет
http://www.knlu.kiev.ua/ – Київський національний лінгвістичний університет
http://www.knteu.kiev.ua/ – Київський національний торгівельно-економічний університет
http://www.naiau.kiev.ua/ – Київський національний університет внутрішніх справ
http://www.knukim.edu.ua/ – Київський національний університет культури і мистецтв
http://www.kdutd.kiev.ua/ – Київський національний університет технічного дизайну
http://www.nmu.edu.ua/ – Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
http://www.npu.edu.ua/ – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
http://www.ukma.kiev.ua/ – Києво-Могилянська академія
http://www.uni-sport.edu.ua/ – Національний університет фізичного виховання і спорту України

Задайте свое питання