Відкриті дані

Доступ до публічної інформації

Організація доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Управління освіти Вознесенської міської ради

У своїй діяльності Управління освіти Вознесенської міської ради беззаперечно дотримується принципів відкритості та прозорості. Значна увага приділяється питанню належного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Аби отримати публічну інформацію, розпорядником якої є Управління освіти Вознесенської міської ради, необхідно подати відповідний запит на інформацію.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Подаватися запити можуть в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:

  • поштою – на адресу: 56500, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 8; Управління освіти Вознесенської міської ради (на конверті вказати: «Інформаційний запит»);
  • факсом – за номерами: (05134) 4-50-15
  • телефоном – за номерами: (05134) 4-50-15, (05134) 3-20-79;
  • електронною поштою – за адресою:  uovmr@ukr.net

Аби спростити процедуру оформлення письмових запитів в Управлінні освіти Вознесенської міської ради було розроблено спеціальну форму для запиту (див. вкладку на сайті Форма запиту на інформацію.)

Також було затверджено Порядок складання, подання та реєстрації запиту на інформацію до Управління освіти Вознесенської міської ради (див. вкладку на сайті Порядок складання та подання запиту на інформацію.)

Нагадаємо, що відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Наказ Управління освіти від 17.11.2017 року №665 “Про призначення відповідальних осіб за підготовку, розміщення, актуальність, достовірність та оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних та затвердження паспортів набору даних що підлягає оприлюдненню”

Наказ Управління освіти від 14.03.2018 року №179 “Про внесення змін до наказу управління освіти від 17.11.2017 р. № 665”

 

НАБОРИ ДАНИХ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИЛЮДНЕННЮ У ФОРМІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

РЕЄСТР

наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

на офіційному веб-порталі Управління освіти Вознесенської міської ради

з/п

Набори даних Посилання Періодичність оновлення наборів даних Формати, в яких доступний набір даних
1 Довідник закладів освіти м. Вознесенська, у тому числі їх телефонів та адрес  http://uovmr.net.ua/ При оновленні pdf
2 Інформація про організаційну структуру Управління освіти  http://uovmr.net.ua/ В місячний термін після внесення змін jpg, html
3 Звіт про використання бюджетних коштів Управлінням освіти Вознесенської міської ради, зокрема за окремими бюджетними програмами  http://uovmr.net.ua/ В місячний термін після внесення змін pdf, xlsx
4 Звіти Управління освіти, в тому числі щодо задоволення запитів на публічну інформацію http://uovmr.net.ua/ При внесенні змін doc(x), pdf, html
5 Річний план закупівель та додаток до річного плану закупівель Управління освіти Вознесенської міської ради http://uovmr.net.ua/ При внесенні змін pdf, doc(x)
6 Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається в Управлінні освіти Вознесенської міської ради  http://uovmr.net.ua/ При внесенні змін rtf
7 Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Управління освіти Вознесенської міської ради http://uovmr.net.ua/  При внесенні змін html
8 Адміністративні дані, що збираються (обробляються) Управлінням освіти Вознесенської міської ради http://uovmr.net.ua/  При внесенні змін html, doc
9 Фінансова звітність Управління освіти Вознесенської міської ради  http://uovmr.net.ua/    
10 Перелік договорів, укладених Управлінням освіти Вознесенської міської ради  http://uovmr.net.ua/ При внесенні змін html, doc(x), xls

Коментарі зачинені.